TrafficQuest

TrafficQuest is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, TNO en de TU Delft die tot eind 2016 heeft bestaan. Doel van TrafficQuest was het zorg dragen voor het ontwikkelen, borgen en toepassen van kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI). De partners in TrafficQuest bestreken samen het hele terrein van meer fundamentele, theoretische kennis over VMI tot de meer operationele kennis over de toepassing en effectiviteit van VMI in de praktijk. Daarnaast wilde TrafficQuest zich ook bezighouden met de inhoudelijke borging en ontwikkeling van verkeerskundige kennis ten behoeve van de toepassing en programmering van VMI.

Ambitie

De ambitie van TrafficQuest was het functioneren als een platform van experts op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI) met als doel een effectievere en efficiëntere inzet van VMI. Het functioneren als een platform is een belangrijke voorwaarde voor een goede en duurzame samenwerking op dit gebied tussen de betrokken organisaties. In het platform konden de experts elkaar goed en snel vinden en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Ook leerden de betrokken organisaties elkaar via deze constructie beter kennen en begrijpen waardoor vertrouwen wordt opgebouwd tussen de organisaties en een significante meerwaarde voor alle partijen kan worden geleverd.

Activiteiten

 • Expertadvies: het snel en vanuit verschillende invalshoeken toepassen van VMI-kennis ten behoeve van projecten, adviezen, maatschappelijke en beleidsmatige discussies.
 • Kennisontsluiting: het gestructureerd toegankelijk maken van VMI-kennis door middel van presentaties, papers en (state-of-the-art) rapporten
 • Kennisontwikkeling: het constateren van VMI-kennislacunes (ook internationaal gezien) en het signaleren, agenderen, initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.

Documenten

Alle informatie over TrafficQuest is te vinden op de website www.traffic-quest.nl.  Hier zijn ook de rapporten te vinden die TrafficQuest regelmatig publiceert over allerlei onderwerpen. De volgende documenten zijn ook te downloaden via de Bibliotheek Verkeer en Vervoer:

 • Verkeer in Nederland 2016
 • Coöperatieve systemen & Automatisch rijden
 • Organisatie van verkeersmanagement
 • Stedelijk verkeersmanagement
 • Informeren
 • Bijdrage van buffers aan een robuust wegennet - Simulatiestudie met Aimsun
 • De ontwerpweggebruiker - Kenmerken van de weggebruiker en de relatie met verkeersmanagement
 • Coördinatie van maatregelen
 • Incident management
 • Voertuiggebonden maatregelen
 • Verkeerscentrales en netwerkmanagement
 • De toekomst van verkeersmanagement
 • Human factors in verkeersmanagement

Scroll naar boven