CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

LVMB

In het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) werken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat samen met als doel een efficiënte en effectieve invulling van verkeersmanagement.

Daarnaast werken partners samen aan datagebruik en incidentmanagement. Het LVMB is er ook voor smart mobility oplossingen. De samenwerking is gericht op de uitwisseling van kennis en producten, gemeenschappelijke afspraken en gezamenlijke standaarden. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid voor de weggebruiker (bijvoorbeeld door vergelijkbare informatie op en langs de weg) en tot lagere maatschappelijke kosten.

CROW heeft samen met het LVMB een tweetal documenten uitgebracht die onderdeel uitmaken van de Online Kennismodule Verkeersmanagement en die ook als pdf zijn te downloaden:

Daarnaast heeft het LVMB een aantal documenten uitgebracht die waardevol zijn voor wegbeheerders en andere partijen. De volgende publicaties van het LVMB zijn beschikbaar:

Scroll naar boven