IVER

IVER staat voor Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici. Het is een platform onder voorzitterschap van CROW waarin verkeersregeltechnici van verschillende wegbeherende organisaties hun kennis delen. De IVER is rond 1980 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale diensten van Rijkswaterstaat. Na herziening van de beheerstructuur van secundaire wegen in Nederland zijn ook verkeersregeltechnici van de provincies tot de IVER toegetreden. Na verloop van tijd hebben ook gemeentelijke verkeerslichtenregelaars zich aangesloten. Het platform heeft een belangrijke basis gelegd voor de beschikbare kennis over VRI's.

Taken

De IVER wil binnen het vakgebied verkeersregeltechniek fungeren als landelijk platform voor kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tussen wegbeheerders. De IVER onderneemt en ondersteunt initiatieven om hulpmiddelen te ontwikkelen en te verbeteren voor de uitvoering van het vak. Daarbij staat de verdere ontwikkeling van het totale vakgebied centraal.

Samenstelling IVER

De volgende wegbeheerders zijn in de IVER vertegenwoordigd:

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente ‘s Hertogenbosch

Hier onder vindt u een overzicht van documenten over verkeersregelinstallaties die in samenwerking met de IVER is samengesteld. U kunt u documenten downloaden of er wordt een link gegeven naar een relevante website.

Downloads

Links

Verouderde stukken

Bepaalde informatie is vanwege de actualiteit niet meer opgenomen in nieuw verschenen documenten. Toch kan het voorkomen dat u nog wel interesse heeft in deze informatie. Daarom zijn ook deze stukken te downloaden.

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven