iCentrale

​Onder de naam iCentrale ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden, integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en -toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale.

Aan dit programma werken de private partijen: Arcadis, Be-Mobile, Cruxin, DAT.Mobility, Dynniq, Goudappel Coffeng, MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trafficlink, Trigion en Vialis en zes decentrale overheden; gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het programma is gericht op een beter functionerend netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van de exploitatie in centrales.

Programma iCentrale

Momenteel voeren decentrale overheden vanuit ruim 150 locaties ‘centrale bediening’ uit. Het breed gedeelde inzicht is dat de huidige situatie (veel) effectiever en efficiënter kan. Populair (en te simpel) gezegd is het niet heel efficiënt dat er in Nederland ruim 150 publiek gefinancierde locaties zijn waar een veelvoud aan publieke medewerkers ‘in de wachtstand’ staat totdat hun vaak kortdurende inzet nodig is. Dit breed gedeelde inzicht vormt de aanleiding voor het Programma iCentrale waar centrales en diensten slim worden geïntegreerd en gecombineerd.

Voor weg- en stadsbeheerders van decentrale overheden liggen kansen om maximaal baat te hebben van technologische ontwikkelingen en initiatieven van marktpartijen voor het ontplooien van zelfstandige diensten rondom die slimme centrales. We noemen dat nieuwe type centrale ‘iCentrale’, waarbij de ‘i’ staat voor ‘intelligent en integraal’.

Wat zijn de voordelen?

In een iCentrale worden diverse activiteiten, zoals bruggen en toegangssystemen bedienen, verkeersstromen sturen en toezien op de openbare orde slim gecombineerd en geïntegreerd. Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten van deze activiteiten voor decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks). Bovendien worden de kwaliteit van de dienstverlening aan (vaar)weggebruikers en burgers verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn berekend ten opzichte van de huidige situatie, waarin overheden zelf centrales in beheer hebben en bemannen.

Landelijke Sandaard maakt het mogelijk

Om te komen tot een iCentrale is het van belang dat diverse aspecten van een dergelijke centrale zorgvuldig worden beschreven in protocollen en processen. De partners uit het programma iCentrale werken samen met CROW aan een landelijke standaard in de vorm van een brochurereeks. De standaard biedt uitgangspunten om de bediening en sturing op het gebied van stads- en wegbeheer optimaal te organiseren. Met de landelijke standaard iCentrales hoeven decentrale overheden het wiel niet allemaal zelf uit te vinden, wanneer zij hun stads- en wegbeheer effectiever en efficiënter willen maken. Alle onderdelen zijn gereviewd. Ook is getoetst of de inhoud in lijn is met huidige standaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving.

Ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het programma iCentrale wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, via het programma Beter Benutten. In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Om de samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven optimaal te benutten juicht het programma Beter Benutten het ontwikkelen van Landelijke Standaards van harte toe.

De verschillende brochures uit de brochurereeks Programma iCentrale zijn hieronder te downloaden.


Bekijk ook www.icentrale.nl

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven