Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Groene Golf Team

In samenwerking met en met geld van het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat heeft CROW een publicatie gemaakt die ook in Online Kennismodule verkeersmanagement zit. RWS is gestopt met het GGT en heeft gevraagd de aanvullende informatie via website CROW ter beschikking te stellen. Daar is dit de invulling van.

Het Groene Golf Team (GGT) zette zich van 2007 tot en met eind 2014 in voor het verbeteren van het beheer van verkeerslichten. De eerste jaren deed het team veel onderzoek; de laatste 2 jaar is gefocust op het verspreiden van de opgedane kennis onder wegebeheerders bij gemeenten en provincies. Op deze pagina vindt u informatie en documenten die een handvat bieden bij het uitvoeren van verkeerskundig beheer.

Werkwijze

Weggebruikers willen een vlotte doorstroming, onafhankelijk van regio’s of grenzen. Daarom verbond het GGT wegbeheerders van verschillende gemeenten en provincies. Hiervoor ontwikkelden we activiteiten die aansloten bij de behoeften van wegbeheerders. Zo zijn ervaringen uitgewisseld tijdens workshops en deelden we onze kennis op symposia. In specifieke gevallen gaf het team advies over bijvoorbeeld de programmering, financiering en inkoop van verkeerskundig beheer.

Door samen te werken op gemeentelijk en provinciaal niveau, zijn verkeerslichten nu beter afgesteld zodat weggebruikers vlotter kunnen doorrijden. Hierdoor is het verkeer efficiënter en veiliger.

Terugblik Slotbijeenkomst Groene Golf Team

Op 13 november 2014 vond de Slotbijeenkomst van het GGT plaats. Op deze dag is de samenwerking met verschillende provinciale en gemeentelijke wegbeheerders gevierd en afgesloten. Er werden voor de laatste keer ervaringen uitgewisseld en er werd kennis gedeeld in de vorm van presentaties en workshops. Bekijk het verslag van de dag.

Documenten

Het GGT heeft tijdens haar bestaan veel kennis vergaard. De opgedane kennis is vastgelegd in de CROW-publicatie Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen. Deze is tevens opgenomen in de Online Kennismodule Verkeersmanagement.

Daarnaast heeft het GGT een aantal documenten opgeleverd die aanvullend zijn op de CROW-publicatie. De volgende documenten kunnen worden gedownload:

Scroll naar boven