Fietsparkeren

Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten: ook fietsers hebben behoefte aan mogelijkheden om hun fietsen, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Gemeenten worstelen met fietsparkeren. Te weinig plaats in de openbare ruimte voor stallen, dure inpandige voorzieningen en de kleine betalingsbereidheid bij fietsers speelt mee. CROW ondersteunt de sector met praktische kennis.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Fietsparkeren.

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven