2. Is het TCO-model inzetbaar voor verbetering van luchtkwaliteit, klimaat en geluid?

Het grootste deel van de 5.000 bussen in het openbaar vervoer in Nederland maakt gebruik van verbrandingsmotoren. Deze motoren stoten schadelijke stoffen uit, wat negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit brengt gezondheidsklachten met zich mee en leidt tot een kortere levensduur van omwonenden. Bij Zero Emissie Busvervoer worden de bussen elektrisch aangedreven en wordt geen gebruik gemaakt van verbrandingsmotoren. Het is daardoor ook mogelijk om gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten, de CO2-emissie wordt verminderd en de bussen veroorzaken minder geluidsoverlast.

Met het TCO-model Zero Emissie Bussen kunnen alle kosten en deze maatschappelijke baten voor iedere specifieke situatie in beeld worden gebracht. Victor Everhardt, Wethouder Gemeente Utrecht: “Wij staan in ieder geval in de stad Utrecht voor goed energiebeleid maar vooral ook voor schone lucht, ik ben wethouder van gezondheid, en dan is de keuze, kunnen we naar elektrisch overstappen binnen de huidige concessie? Dat is een keuze waar kosten mee gemoeid zijn maar ook maatschappelijke baten. Die afweging wilden we heel scherp in beeld krijgen en dan is dit het model dat wij hebben gebruikt.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie levert zero emissie ook een schonere en gezondere leefomgeving op. Dat scheelt bijvoorbeeld gezondheidskosten en draagt bij aan een vermindering van vroegtijdig overlijden. Els de Wit, Afdelingshoofd Voertuigen en Brandstoffen, Beleidscoördinator Innovatie Brandstoffen en Infrastructuur Ministerie IenW: ”Wij vinden naast het halen van de klimaat- en energiedoelen ook doelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluid natuurlijk heel belangrijk, want bussen worden niet alleen schoner maar ze worden ook stiller. En daarom vinden wij het TCO-model zo belangrijk omdat al deze doelen worden meegewogen en worden meegerekend.” Dennis Straat, Gedeputeerde Provincie Utrecht: “Dat is echt winst, dat is winst voor milieu, voor geluid, voor uitstoot. Dat zijn grote stappen die wij echt moeten gaan maken, ook in het openbaar vervoer.”
 

Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

2. Is het TCO-model inzetbaar voor verbetering van luchtkwaliteit, klimaat en geluid?

Scroll naar boven