7. Wat wordt er gedaan om het TCO-model Zero Emissie Bussen actueel te houden?

Het TCO-model Zero Emissie Bussen wordt voortdurend onderhouden. Dat betekent dat er regelmatig nieuwe releases beschikbaar worden gemaakt, waarin verbeteringen zijn doorgevoerd.

Dat zijn niet alleen verbeteringen waardoor de goede werking van het model gegarandeerd blijft, maar ook functionele verbeteringen op basis van wensen van gebruikers. Daarnaast zijn er enkele vaste maatschappelijke en emissie-waarden in het model opgenomen, die niet snel fluctueren, maar wel geleidelijk veranderen. Een voorbeeld daarvan is de marktprijs van een kilogram CO2. Deze maatschappelijke en emissie-waarden worden op gezette momenten geactualiseerd.

In het model zijn geen richtbedragen opgenomen voor kosten, die vult de gebruiker namelijk zelf in.  De snelle techniekontwikkelingen leiden er bovendien toe dat veel kosten snel veranderen (meestal dalen). 
Pieter Tanja, beheerder TCO-model Zero Emissie Bussen, legt in een korte film uit wat er wordt gedaan om het TCO-model Zero Emissie Bussen actueel te houden.


Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model.

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

7. Wat wordt er gedaan om het TCO-model Zero Emissie Bussen actueel te houden?

Scroll naar boven