5. Waarom zou u het TCO-model Zero Emissie Bussen voor validatie gebruiken?

De transitie naar zero emissie busvervoer is in volle gang. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over het kostenniveau: kan de TCO van zero emissie busvervoer, inclusief de laadinfrastructuur nu al gelijk zijn aan of lager liggen dan die van dieselbussen? Hoe kan een vervoersautoriteit zeker zijn dat een bepaalde uitvraag realistisch is en niet ten koste zal gaan van de dienstregeling? Hoe kan worden voorkomen dat een bieding veel te hoog of juist veel te laag ligt? QBuzz gebruikt het TCO-model Zero Emissie daarom ter validatie. Han van der Wal, Duurzame vlootontwikkeling Qbuzz: “Het TCO-model is een hulp model om zaken te valideren. Het is een soort neutraal model dat je gebruikt om te valideren, zit ik nou ergens heel ver naast, zowel aan de negatieve kant als de positieve kant.”

Door het gebruik van het model is er geen discussie meer over de berekeningswijze. Het valideren kan bij samenwerking met andere partijen plaatsvinden door vergelijking van kostenaannames en uitkomsten. Nu zero emissie steeds meer wordt toegepast, krijgen ook steeds meer partijen inzicht in de kosten van hun ‘deel van de keten’. In een lopende concessie kunnen zij die inzichten delen en elkaars aannames voor de andere delen van de keten aanvullen of bijstellen. Voor een nieuwe concessie kan een vervoersautoriteit voorafgaand aan het uitschrijven van een tender TCO berekeningen maken en die toetsen met de markt.
 
Ook is vergelijking door middel een set ‘default waarden’ denkbaar. In het model zijn door TNO getoetste standaardwaarden voor emissies en maatschappelijke kosten opgenomen, maar geen commerciële kosten. Naarmate meer leveranciers met meer producten de markt betreden wordt het mogelijk om een set defaultwaarden samen te stellen, die niet herleidbaar zijn naar bepaalde fabrikanten, maar wel globaal inzicht geven in kostenniveaus. CROW zal in het kader van kennisdeling in de nabije toekomst gemiddelde waarden voor een aantal bepalende variabelen beschikbaar maken. Ook partijen die nog niet goed thuis zijn in de TCO van zero emissie busvervoer krijgen zo een eerste globaal uitgangspunt.


Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model.

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

5. Waarom zou u het TCO-model Zero Emissie Bussen voor validatie gebruiken?

Scroll naar boven