4. Hoe gebruikt u het TCO-model Zero Emissie Bussen om kennis te delen?

Het doel van zero emissie ov-bussen is dat zij uiterlijk in het jaar 2030 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. De bussen worden elektrisch aangedreven. Voor de 'voeding' hiervan kunnen duurzame energiebronnen worden gebruikt. Voor een snelle transitie naar zero emissie met behoud van het voorzieningenniveau van het ov is het belangrijk dat de totale kosten in de situatie met zero-emissiebussen niet hoger zijn dan in de situatie met dieselbussen.

Hiervoor is het nodig om bestaande belemmeringen op organisatorisch, bestuurlijk en technisch gebied aan te pakken. Dat kan alleen als alle partijen in de keten samenwerken: vervoerders, producenten, overheden, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Victor Everhardt, Wethouder Gemeente Utrecht: “Emissieloos is niet alleen een verhaal maar moet ook goed onderbouwd kunnen worden. Dit model is één van de eerste instrumenten waarin je ook uiteindelijk een goed afwegingsmodel kan krijgen zodat je ook aan de buitenwereld kunt uitleggen dat je niet alleen de goede keuze maar ook de verantwoorde keuze maakt.”
 
Het TCO-model Zero Emissie Bussen maakt de effecten van keuzes en alternatieven helder en inzichtelijk en zorgt zo voor efficiënte kennisdeling en kennisontwikkeling. Daarmee is het model een katalysator voor het realiseren van schoon, energie-efficiënt en betaalbaar busvervoer. Pieter Wouters, Beleidscoördinator Zero-Emissie Busvervoer Ministerie IenW: “De stuurgroep ondersteunt het TCO-model en het gebruik ervan omdat we het heel belangrijk vinden om dat we deze transitie met elkaar vormgeven. Het TCO-model fungeert als smeermiddel om dit gesprek mogelijk te maken.”

 
Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model.

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

4. Hoe gebruikt u het TCO-model Zero Emissie Bussen om kennis te delen?

Scroll naar boven