3. Kunt u het TCO-model gebruiken om heldere en goede bestuurlijk afwegingen te maken?

De bestuurders van de Provincie en Gemeente Utrecht gebruiken het TCO-model Zero Emissie Bussen om heldere en goede afwegingen te maken.

Dennis Straat, Gedeputeerde Provincie Utrecht: “Het helpt ons als politiek en bestuurders om een goede afweging te maken.” Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. Dit zijn primair ov-autoriteiten, vervoerbedrijven, gemeenten en netbeheerders. Maar ook producenten van bussen en van energie-infrastructuur, de toeleveranciers van deze producenten, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenverenigingen.
 
Victor Everhardt, Wethouder Gemeente Utrecht: “… keuzes van wat is dan het oplaadsysteem, heeft het een meerwaarde, kan je het kwijt in de openbare ruimte, wat doet het met het gebruiksgemak, moeten mensen langer op een bus wachten, duren de ritten langer? Al die afwegingen moet je goed scherp in beeld hebben wil je daarna een goede bestuurlijke keuze kunnen maken. Dit model geeft ons de mogelijk om die bestuurlijke afweging goed te kunnen maken.”
 
Het TCO-model Zero Emissie Bussen maakt keuzen helder en inzichtelijk en versterkt en versneld zo de samenwerking tussen deze partijen. Dennis Straat, Gedeputeerde Provincie Utrecht: “Voor de politiek bestuurlijke vraag is het een goede onderbouwing hoe je zo optimaal mogelijk naar een belangrijke ambitie kunt gaan. Daarvoor was het voor mij heel belangrijk om met de provinciale staten een gesprek aan te kunnen gaan. Hoe zorg je er nou voor dat je bij een vervangingsmoment zo’n groot mogelijk vervanging naar Zero Emissie voor elkaar kunt krijgen. Daar is het relevant voor geweest.”
 


Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model.

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

3. Kunt u het TCO-model gebruiken om heldere en goede bestuurlijk afwegingen te maken?

Scroll naar boven