1. Hoe versnelt het TCO-model Zero Emissie Bussen de transitie naar zero emissie bussen?

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus heeft als doel dat in 2025 alle nieuwe bussen en in 2030 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie bussen zijn, op een manier die voor alle betrokken partijen financieel aantrekkelijk is.

Els de Wit, ministerie IenW: “Zero emissie is echt de route die we nu moeten pakken (…). Willen we versnellen, willen we decarbonizen, dan moeten we dat met elkaar doen en het TCO-model helpt daarbij.” Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. Dit zijn primair ov-autoriteiten, vervoerbedrijven, gemeenten en netbeheerders. Maar de samenwerking strekt zich ook uit naar producenten van bussen en van energie-infrastructuur, assetmanagers, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenverenigingen.
 
Het TCO-model Zero Emissie Bussen maakt keuzes helder en inzichtelijk en versterkt en versnelt zo de samenwerking tussen deze partijen. Binnen een bestaande concessie kunnen de ‘primaire’ partijen direct met elkaar om de tafel gaan en samen TCO-scenario’s uitwerken. Bij een nieuwe concessie kan een pre-competitieve marktconsultatie op hoofdlijnen voorafgaan aan het opstellen van het programma van eisen door de ov-autoriteit.  Pieter Wouters, ministerie IenW: “Ik ben heel positief over de ontwikkelingen van het zero emissie busvervoer in Nederland, ik zie wel dat bij verschillende provincies – ov-autoriteiten - in de komende tijd nieuwe aanbestedingen moeten gaan lopen en het gevaar is dat daar het wiel helemaal opnieuw moet worden uitgevonden. En juist het TCO-model kan die partijen daar helpen om versneld de kennis tot zich te nemen.”

 
Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen en hoe u toegang krijgt tot het model.

 

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

1. Hoe versnelt het TCO-model Zero Emissie Bussen de transitie naar zero emissie bussen?

Scroll naar boven