Incident management

Incidentmanagement (IM) is een vorm van verkeersmanagement waarbij wegbeheerders in samenwerking met de hulpdiensten en particuliere organisaties bij incidenten (ongevallen) maatregelen nemen om het verkeer in goede banen te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken. CROW ondersteunt de sector hierbij met kennis en tools.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Incident management.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven