Klimaat

Klimaat heeft een prominente plek in de milieudiscussie. Door deze aandacht volgen de ontwikkelingen in het beleid elkaar in sneltempo op, met onder andere Europese wet- en regelgeving als resultaat. In het KpVV-Meerjarenprogramma wordt meer aandacht aan klimaat besteedt en houdt CROW de vinger aan de pols i.r.t. mobiliteit en openbare ruimte.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. De training start 16 april 2020. 
 

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Klimaat.

Nieuws


  • Opweg naar circulair werken
    Circulariteit staat bij veel gemeenten hoog op de agenda, maar is nog niet per se onderdeel van het dagelijks werk. Zonde, vindt Climmy...
  • CROW werkt aan Analyse klimaatadaptatieprojecten
    Op 21 maart a.s. publiceert CROW de publicatie ‘Analyse klimaatadaptatieprojecten’ in de digitale kennisbank van CROW. Het kennisproduct...
  • CROW laat vakwereld Openbare Ruimte ‘met andere ogen’ naar rol beheerder kijken
    Op 26 en 27 september 2018 laat CROW de bezoekers van de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018 ‘met andere ogen’ naar de veranderende rol van de...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven