Geluid

Verkeerslawaai is een negatief effect van het verkeer en vormt in toenemende mate een probleem in met name stedelijk gebied. Er zijn veel maatregelen mogelijk die bijdragen aan geluidsreductie en vaak tegelijkertijd bijdragen aan luchtkwaliteit, klimaat en leefbaarheid. CROW ondersteunt de sector hierbij door middel van producten en diensten.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Geluid.

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven