CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven