Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Infra en bomen

Het wordt steeds drukker in de openbare ruimte, boven én onder de grond. Hoe combineer je kabels en leidingen, verhardingen, lichtmasten en bomen efficiënt? En hoe hou je voldoende rekening met de raakvlakken tussen alle betrokken disciplines? Deze uitdaging vraagt kennis en samenwerking.

Uitdaging

Het is duidelijk dat de grootste struikelblokken, kansen én uitdagingen liggen in de communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines zoals boombeheerders, netbeheerders, wegontwerpers en verlichtingsspecialisten, en niet zozeer bij de boom zelf. Infrastructurele voorzieningen en bomen komen elkaar boven- én ondergronds tegen. Dat kan na verloop van tijd knelpunten opleveren voor de verharding, de kabels en leidingen, de riolering, de verlichting en de bomen.


De uitdaging is om bij het ontwerpen en herinrichten van een openbare ruimte alle elementen voldoende ruimte te geven en op de juiste manier te combineren. Succesvol combineren vraagt daarbij om integraal en vier-dimensionaal ontwerpen en het toepassen van beschikbare technieken. Creatieve samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is essentieel.

Knelpunten

Bekende voorbeelden van knelpunten zijn:
  • boomkronen die de openbare verlichting hinderen
  • wortels die de verharding opdrukken
  • wortels die kabels en leidingen beknellen of rioleringsbuizen en drinkwaterleidingen binnendringen
Omgekeerd kunnen bomen in de problemen raken door:
  • een te sterke bodemverdichting
  • veranderingen van het maaiveld- of het grondwaterniveau
  • schade als gevolg van graaf- en bouwwerkzaamheden

Oplossingen

Bestaande knelpunten moeten worden opgelost, nieuwe moeten worden voorkomen. Zowel in nieuwe als bestaande situaties is een integraal ontwerpproces het uitgangspunt. Bijzonder aandachtspunt daarbij is het ontwerpen in ‘4-D’. Het is essentieel dat ontwerper en beheerder rekening houden met de ontwikkeling van de ruimtebehoefte in de tijd van o.a. het wortelstelsel.

Daarnaast hebben de ontwerper en de beheerder een breed scala van materialen, technieken en ontwerpoplossingen tot hun beschikking. Van dragende constructies tot wortelgeleiding, van groeiplaatsverbetering tot gestuurd boren, van snoei tot kabelgoten, van grondzuigen tot tweede maaiveldconstructies, van bomenzand tot beluchtingssystemen. Maar ook: herprofilering, het vervangen van de boom door een geschiktere soort en zorgvuldige plaatsing van bomen, verlichting, en leidingen ten opzichte van elkaar.

Vind meer hierover in de kennismodule bomen.

Scroll naar boven