Benchmarksystematiek

Er gaat veel geld, energie en aandacht naar het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen (assets) in de openbare ruimte. Het vormt een omvangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. De benchmarksystematiek is tot stand gekomen in co-productie met de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, de gemeenten Eindhoven en Arnhem, en in samenwerking met de benchmarkorganisaties NVRD, WUR Alterra en Antea Group.

Met deze landelijke standaard voor benchmarken kunnen gemeenten (en wellicht ook andere beheerders van openbare ruimte) hun gegevens over de kwaliteit, kosten en arealen voor beheer openbare ruimte beter bijhouden en aanleveren voor deelname aan een benchmark om hun beheerprestaties te vergelijken. De systematiek voorkomt dat benchmarken appels met peren vergelijken wordt.

De benchmarksystematiek bestaat uit twee onderdelen:

  • Een beschrijving van de algemene benchmarksystematiek en de verdiepende informatie over het vergelijken van beeldkwaliteit. Deze informatie maakt onderdeel uit van de Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Basis.
  • Aanvullende en verdiepende informatie voor het onderdeel financiën, aansluitend op het BBV, voor het vergelijken van kosten per areaaleenheid. De informatie maakt onderdeel uit van de Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Plus.
  • Standaard uitwisselformaten voor benchmarking. De uitwisselformaten voor arealen, beeldkwaliteitsgegevens en weginspectiecijfers zijn opgenomen in de IMBOR-catalogus, een Microsoft Access-database. Benchmarkorganisaties en leveranciers van beheersoftwarepakketten kunnen de uitwisselformaten verwerken in hun software. Bekijk hier de IMBOR-catalogus.

Handreiking voor gemeentelijke assetmanagers

Voor assetmanagers is de indeling kwaliteit, kosten en risico’s van belang. Deze benchmarksystematiek biedt handvatten voor twee belangrijke pijlers: kwaliteit en kosten. Er worden beheerprestaties onderscheiden voor de disciplines openbaar groen, verharding en schoon/reiniging. In een later stadium kunnen de prestaties van andere kapitaalgoederen in de buitenruimte worden toegevoegd.

Scroll naar boven