Voordelen van het IMBOR

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van IMBOR?

1. Efficiëntie

 • Het IMBOR is een volledige checklist voor het vaststellen van de vast te leggen beheergegevens over objecten. De kennis en ervaring van een groot aantal beherende organisaties is hiervoor geanalyseerd en gebundeld. Iedereen profiteert hiermee van de collectieve kennis.
 • Dit is efficiënt, deze indelingen hoeven niet zelf meer uitgezocht te worden: ‘het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden’. De toepasser profiteert van alle verzamelde en getoetste kennis uit de werkvelden ‘BOR’ en ‘Geo’.
2. Basis voor ‘areaal op orde’ bij assetmanagement
 • Vanuit de assetmanagement-werkwijze is ‘areaal op orde’ cruciaal. Het IMBOR ondersteunt hierin. Het IMBOR levert eenduidige benaming en definities van de assets, en is hiermee in feite een woordenboek.
 • De VNG heeft het IMBOR op de GEMMA-lijst geplaatst, omdat het IMBOR de schakel vormt tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. De beheerders kunnen bij het uitwerken en actualiseren van de BGT gebruik maken van het IMBOR.
3. Afstemming met BGT-IMGeo en andere standaarden geregeld
 • Als de indelingen volgens het IMBOR worden toegepast, is daarmee de afstemming met een aantal belangrijke standaarden geregeld. Dit bespaart veel tijd en geld. De objecttypen en beheerkenmerken in het IMBOR zijn namelijk onder meer afgestemd met:
  • BGT-IMGeo
  • de nieuwe CROW-Beheersystematiek Openbare Ruimte, incl. de onderdelen Verhardingen en Groen; op basis van assetmanagement
  • de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018
  • de nieuwe CROW-richtlijn voor Uniformering Meldingenregistratie
  • het IMWV
  • de CROW Wegbeheersystematiek
  • het GWSW, Stichting RIONED
  • het Handboek Bomen, Norminstituut Bomen
  • het Keurmerkinstituut, onderdeel speeltoestellen
4. Basis voor integraal werken
 • De informatie- en geospecialist wordt ondersteund bij het integraal werken, en bij de combinatie tussen de werkvelden ‘Geo’ en ‘BOR’. En de afstemming van BOR met revisies. Onder andere door de uniforme naamgeving attributen bij de verschillende vakgebieden (wegen-groen-riolering- e.v.), en de uniforme aanpak van domeinwaarden. Het IMBOR ondersteunt ook:
  • de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor opdrachtverlening
 • het integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, meervoudig gebruik
 • de eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en beheergegevens
5. Basis voor inrichting beheersystemen openbare ruimte
 • Het IMBOR vormt de basis voor de inrichting van beheersystemen (software voor het beheer van de buitenruimte: wegbeheer, groenbeheer, boombeheer, rioolbeheer, speelbeheer, …) en de indeling van beheerdatabases van gemeenten, provincies en andere beherende organisaties. Daarmee is ook de rest van de keten ook efficiënter te maken, het IMBOR is ook de basis voor de objectenindeling in beheer- en beleidsplannen openbare ruimte, en in begrotingen, werkplannen, contracten, benchmarks, enzovoorts.
 • Het IMBOR is de standaard voor BOR in de informatiearchitectuur van de gemeenten, conform de VNG (GEMMA).

Terug naar 'IMBOR'
Submenu openen

Voordelen van het IMBOR

Scroll naar boven