Praktijkrichtlijn voor uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer

Het IMBOR 2020 sluit volledig aan op de bestaande versie van IMGeo 2.1.1. In IMGeo 2.1.1 ontbreken bepaalde subclassificaties van objecten die wel in het IMBOR voorkomen. Om IMBOR-classificaties zonder gegevensverlies te kunnen uitwisselen tussen de Geo- en BOR-afdeling binnen een organisatie middels het StUF-Geo BOR berichtenverkeer dient de werkafspraak ‘Uitbreiding domeinwaarden en attributen’ te worden toegepast.

De verplichte BGT kent bijvoorbeeld de classificatie “Wegdeel”. Met IMGeo kan je daar de nadere classificaties 'gesloten verharding' en 'asfalt' aan meegeven. Met het IMBOR kan je vervolgens ook specifieke beheerinformatie zoals het type asfalt (bv “ZOAB”) of datum van laatste onderhoud vastleggen. De werkafspraak voorkomt dat deze beheerinformatie verloren gaat als gegevens worden uitgewisseld tussen de Geo- en BOR-afdeling binnen een organisatie.

In de werkafspraak staat beschreven hoe je met het mechanisme van StUF:aanvullendeElementen extra attributen en domeinwaarden aan IMGeo-objecten kunt toevoegen. Meer informatie hierover staat beschreven op de website van Geonovum.

Terug naar 'IMBOR'
Submenu openen

Praktijkrichtlijn voor uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer

Scroll naar boven