CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

IMBOR 2020

Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines. Een mijlpaal! Vanaf nu kunnen alle gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun volledige areaal converteren naar deze landelijke standaard. In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Het IMBOR 2020 geeft een totaaloverzicht van álle objecttypen in de openbare ruimte en hun relevante kenmerken voor het beheer.

Iedereen kan hiermee aan de slag, zodat het IMBOR voor terreinbeheerders en hun opdrachtnemers dé landelijke standaard wordt voor de registratie en uitwisseling van objectgegevens en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor b.v. weg- en groenbeheer.

Wat is veranderd?

Ten opzichte van de vorige versie, IMBOR 2018, zijn in het IMBOR 2020 de resterende 7 vakdisciplines compleet gemaakt: civiele constructies, tunnels, verlichting, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen, faunavoorzieningen en kabels & leidingen. Daarnaast zijn in het IMBOR 2020 de aansluiting op o.a. IMGeo 2.1, GWSW en de NEN2767 verbeterd. Tot slot zijn nog meer dan 200 opmerkingen uit de consultatieronde verwerkt waarbij ook verbeteringen in de bestaande vakdisciplines zijn doorgevoerd. In het logboek van de Access Database voor IMBOR staat een compleet overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.

Aan de slag met IMBOR?

Ga je binnenkort werken met het IMBOR maar heb je nog geen toegang tot de huidige versie (en straks ook versie 2020)? IMBOR is ondergebracht in onderstaande kennismodules. Neem een licentie en je kunt per direct aan de slag. 


CROW is samen met de provincies bezig om het IMBOR, naast de Access Database, ook beschikbaar te gaan stellen in de vorm van Linked Data. Deze Linked data versie zal in de loop van 2020 beschikbaar komen en wordt uitgeprobeerd voor toepassingen van IMBOR bij BIM en integratie in beheersoftware.

  • Cursus IMBOR (fysiek)
  • Scroll naar boven