Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Consultatieronde IMBOR 2022

Het Informatie Model Beheer Openbare ruimte (IMBOR) is het afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Begin 2022 verschijnt de nieuwe versie, ook in de vorm van Linked Data. Tot 10 december ligt de conceptversie van het IMBOR 2022 ter consultatie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om suggesties ter verbetering door te geven aan CROW.

Het IMBOR 2022 sluit qua modellering en structuur aan bij standaarden zoals de NEN2660-2 en het Metamodel Informatiemodellering (MIM). Het IMBOR is daardoor een stuk robuuster waardoor er naar verwachting in de toekomst geen ingrijpende aanpassingen meer nodig zijn en inhoudelijke wijzigingen eenvoudiger in softwareapplicaties verwerkt kunnen worden. De hermodellering en de aansluiting op andere standaarden zoals het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de Samenhangende Object Registratie (SOR) hebben gevolgen gehad voor de indeling in objecttypes en attributen. Een extra controleslag door assetmanagers, softwareleveranciers en andere gebruikers is daarom zeer welkom.

 

Wat is veranderd?

Het IMBOR 2022 is op diverse onderdelen aangepast:
  • Hermodellering volgens de modelleringsregels van de NEN2660-2, NEN3610 en het MIM;
  • Onderscheid tussen een normatief en een informatief deel in IMBOR;
  • Toevoeging van een ReSpec met een beschrijving van de modellering, de samenhang met andere modellen, het begrippenkader, het kernmodel en de verschillende distributievormen (Microsoft Acces en LinkedData);
  • Aanpassing van de indeling in objecttypen en attributen als gevolg van de hermodellering in klassen;
  • Inhoudelijke aanpassingen als gevolg van de aansluiting op de gerelateerde standaarden zoals de SOR, het GWSW, het nieuwe ontwikkelde GegevensWoordenboek Stedelijk Licht (GWSL), het Informatie Model Kabels & Leidingen (IMKL) en het Informatie Model Geluid (IMGeluid);
  • Aanpassingen als gevolg van het verwerken van meldingen op de GitHub.

 

Documenten consultatie IMBOR 2022

De volgende documenten liggen ter consultatie:

 

Indienen van suggesties

Tot uiterlijk vrijdag 10 december 2021 kan je suggesties voor de verbetering van IMBOR 2022 indienen. Jouw opmerkingen kun je doorgeven: Vermeld in uw commentaar s.v.p.:
  1. de contactgegevens: naam, organisatie, mailadres en eventueel telefoonnummer;
  2. bij inhoudelijke suggesties het betreffende objecttype, de verschijningsvorm, het attribuut of domeinwaarde;
  3. het commentaar en argumentatie.
  4. Zo mogelijk uw voorgestelde oplossing (zo concreet mogelijk)
 
Wat is het IMBOR
Het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) uniformeert de begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’. Het IMBOR sluit aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Het IMBOR wordt door CROW ontwikkeld en beheerd namens en in samenwerking met de sector. Lees meer over IMBOR.

Terug naar 'IMBOR'
Submenu openen

Consultatieronde IMBOR 2022

Scroll naar boven