Consultatieronde IMBOR 2020

In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer. Het draagvlak voor het IMBOR is de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar veel beheerders en softwareontwikkelaars hebben nog gewacht op de eerste compleet gevulde versie van IMBOR. En die versie komt er nu aan! Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines. Een mijlpaal! IMBOR 2020 geeft een totaaloverzicht van álle objecttypen in de openbare ruimte en hun relevante kenmerken voor het beheer.

In 2020 kan iedereen hiermee aan de slag, zodat het IMBOR voor terreinbeheerders en hun opdrachtnemers dé landelijke standaard wordt voor de registratie en uitwisseling van objectgegevens.

Wat is veranderd?

Wij zijn iedereen die heeft meegewerkt aan alle uitbreidingen en verbeteringen zeer erkentelijk. Dankzij alle mensen die hebben meegedacht in de diverse CROW-werkgroepen en de vele organisaties die al bezig zijn met de implementatie van IMBOR, zijn het afgelopen jaar de resterende 7 vakdisciplines toegevoegd: civiele constructies, tunnels, verlichting, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen, faunavoorzieningen en kabels & leidingen. Daarnaast zijn in het IMBOR 2020 de aansluiting op o.a. IMGeo 2.1, GWSW en de NEN2767 verbeterd.

Consultatieronde

In deze consultatieronde zijn alle (toekomstige) gebruikers van IMBOR uitgenodigd om hun opmerkingen en aanvullingen door te geven. De inhoud van het IMBOR is zodanig omvangrijk, dat je het beste kunt toetsen op de vakdisciplines die voor jouw het meest relevant zijn.

Deadline en werkwijze

Tot uiterlijk woensdag 18 december 2019 kan commentaar op deze tervisielegging worden geleverd. 
De inhoud die ter consultatie ligt, wordt aangeboden in de vorm van een Access-database. Voor degenen die minder vertrouwd zijn met Microsoft Access, worden de nieuwe vakgebieden Civiele constructies en Verlichting ook beschikbaar gesteld als Excel-bestand. Daarnaast vind je in het logboek een overzicht van alle uitbreidingen en verbeteringen die van 2016 tot nu in het IMBOR zijn doorgevoerd.

Consultatiedocumenten

Bekijk hieronder de documenten voor deze consultatieronde:

Aanleveren opmerkingen

Je kunt jouw feedback aanleveren per mail (eventueel met Word- of Exceldocument, waar nodig met screendump ter verduidelijking) aan Harro.verhoeven@crow.nl of per post aan CROW t.a.v. Harro Verhoeven, Postbus 37, 6710 BA  EDE.
Vermeld in uw commentaar s.v.p.:

  1. Jouw contactgegevens: naam, organisatie, mailadres en eventueel telefoonnummer
  2. Het betreffende objecttype (evt. type gedetailleerd of extra gedetailleerd), attribuut of domeinwaarde
  3. Jouw commentaar/argumentatie
  4. Jouw voorgestelde oplossing (zo concreet mogelijk)
 

Aan de slag met IMBOR?

Ga je binnenkort werken met IMBOR maar heb je nog geen toegang tot de huidige versie (en straks ook versie 2020)? IMBOR is ondergebracht in onderstaande kennismodules. Neem een licentie en je kunt per direct aan de slag. 

Terug naar 'IMBOR'
Submenu openen

Consultatieronde IMBOR 2020

Scroll naar boven