CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Werkgroepen

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van overheden, uit het bedrijfsleven en van CROW. Wij zorgen ervoor dat professionals uit de sector bijeen komen. Zij werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van beeldkwaliteit zijn momenteel de volgende werkgroepen actief:

Gebruikersgroep Beeldkwaliteit

De Gebruikersgroep Beeldkwaliteit adviseert CROW over de verbetering en de doorontwikkeling van de beeldsystematiek voor het beheer van de openbare ruimte. Aandachtspunten zijn de verbetering van de beeldmeetlatten in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, de meetbaarheid van de beeldkwaliteit, de koppeling aan RAW en de verwerking van monitoringresultaten.

De resultaten van de gebruikersgroep worden gepubliceerd in de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Suggesties voor verbetering van de beeldsystematiek zijn altijd van harte welkom bij de gebruikersgroep en kunnen worden aangeleverd bij CROW.

Meer informatie?

Neem contact op met Lotte Smit via lotte.smit@crow.nl.

Scroll naar boven