Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen

In 2018 is in opdracht van Aedes Vereniging van Woningcorporaties de nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wooncomplexen opgesteld. De methodiek is nieuw voor deze branche. Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Door de integratie van beeldkwaliteit in de gehele organisatie, ontstaat er een duidelijk kader voor de woningcorporatie, de beheerder, de bewoner en de aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. Met een eenduidig beeld van de kwaliteit van een gebouw sturen corporaties makkelijker op de kwaliteit en kunnen middelen doelmatiger worden besteden.

Voor corporaties die al werken met de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte die inmiddels door bijna alle gemeenten wordt toegepast voor het beheer van hun buitenruimte, is dit een welkome aanvulling.

De kwaliteitscatalogus is voor woningcorporaties een praktisch instrument om gezamenlijk ambities te bepalen voor de gewenste onderhoudskwaliteit van wooncomplexen, en om het gerealiseerde onderhoudsniveau te meten, te monitoren en hierover te communiceren met beheerders, bewoners, corporatiebestuurders en aannemers.

De kwaliteit wordt beschreven door middel van beeldmeetlatten bestaande uit foto’s, beschrijvingen en normen. Hiermee wordt de gerealiseerde onderhoudskwaliteit objectief meetbaar. Het resultaat staat dus centraal (bijvoorbeeld het schoonmaakniveau) en niet  de inspanning (zoals het aantal schoonmaakrondes).

De catalogus bevat 63  beeldmeetlatten die de kwaliteitsniveaus beschrijven, plus een toelichting op het gebruik van de systematiek.

Lees meer over de online versie van de Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen (gratis voor leden van Aedes)
Lees meer over de gedrukte versie van kwaliteitscatalogus Wooncomplexen.

Binnenkort verschijnt een update van de Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen.​

Terug naar 'Beeldkwaliteit'
Submenu openen

Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen

Scroll naar boven