1,5-meter samenleving en de openbare ruimte

CROW werkt samen aan het verantwoord openstellen van de openbare ruimte. Samen met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stadswerk worden praktijk voorbeelden en ervaringen bij gemeenten en andere overheden opgehaald.

Corona

Sinds enkele weken is het gebruik van de openbare ruimte weer aan het toenemen, nadat door corona dit eerst afnam. Na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaan mensen er vaker op uit en wordt het steeds drukker op straat, de fietspaden, de parken en pleinen. Aan het publiek wordt nog steeds gevraagd om 1,5 m afstand te houden om verspreiding van corona tegen tegaan. Er moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden om een groot gedeelte van de openbare ruimte weer in gebruik te kunnen nemen, waarbij het houden van een veilige afstand wordt gestimuleerd en realiseerbaar blijft.

De openbare ruimte kent meerdere typen van ‘gebruik’, die vaak gelijktijdig plaatsvinden. Denk daarbij aan winkelend publiek, vrienden die elkaar treffen in het park en restaurants die een terras hebben. Dit vindt naast elkaar plaats terwijl het gewone verkeer en transport zich ook in dezelfde publieke ruimte bevindt. Met deze verschillende soorten activiteiten moet rekening gehouden worden om te voorkomen dat het bewaren van een veilige afstand omwille van de gezondheid, in het gedrang komt.

Daarom zullen VNG, Stadswerk en CROW als kennis- en samenwerkingspartners concrete input, ervaringen en voorbeelden bij gemeenten en andere overheden ophalen met betrekking op maatregelen in de openbare ruimte om corona niet te verspreiden. Op basis van de verzamelde informatie zullen handreikingen, ondersteuningsproducten en overzichten van genomen maatregelen worden ontwikkeld en gedeeld via onder andere een gezamenlijke centrale website. Zo kunnen we slim kennis delen en creëren we ruimte door anderhalve meter.

Hou de ontwikkelingen in de gaten op: maaksamenruimte.nl

Lees ook:
Consequenties van de 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op voetpaden
 
Corona              Corona

Corona
 

Terug naar 'Management openbare ruimte'
Submenu openen

1,5-meter samenleving en de openbare ruimte

Scroll naar boven