Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Vanaf 2018 hebben wij een aantal activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector op ons genomen.

Programma Adviesraad Waterbouw en Geotechniek

Deze raad is bedoeld om de langere termijnontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar concrete behoeften voor kennisontwikkeling, -overdracht en -borging in een meerjarenprogramma inclusief prioritering en financieringsmodelijkheden. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers namens sectorverenigingen, branches, koepels, overheden en ook ambassadeurs. De Adviesraad is een agendabepalend gremium voor CROW op het gebied van waterbouw en geotechniek. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

Platform BiKa

Het platform Binnenstedelijke Kademuren is bedoeld voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs om kennis en ervaring over binnenstedelijke kademuren uit te wisselen. Het platform organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar voor leden en overige geïnteresseerden, onderhoudt het handboek Binnenstedelijke Kademuren (bijvoorbeeld door addenda uit te brengen) en faciliteert werkgroepen en de website BiKa. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

DPIC

Het Dutch Port Infrastructure Committee (DPIC) heeft als doel ervaringen te inventariseren met het handboek Quay Walls en andere handboeken over haveninfrastructuur. Op basis van deze ervaringen brengt CROW regelmatig een addendum uit of neemt CROW het initiatief om een nieuw handboek voor een specifiek onderwerp te maken. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

Publicaties (Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties)

Publicaties (Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties) zijn te vinden op deze pagina.

Terug naar 'Waterbouwconstructies'
Submenu openen

Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Scroll naar boven