Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Vanaf 2018 gaan wij een aantal activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector op ons nemen.

Programma Adviesraad Waterbouw 

Deze raad is bedoeld om de langere termijnontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar concrete behoeften voor kennisontwikkeling, -overdracht en -borging in een meerjaren programma. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers namens sectorverenigingen, branches, koepels, overheden en ook ambassadeurs. De Adviesraad moet uitgroeien tot een agendabepalend gremium voor CROW op het gebied van waterbouw. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ad van Leest en Jos Wessels.

Platform BiKa

Het platform Binnenstedelijke Kademuren is bedoeld voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs om kennis en ervaring over binnenstedelijke kademuren uit te wisselen. Het platform organiseert een of meer bijeenkomsten per jaar voor de leden en overige geïnteresseerden, onderhoudt het handboek Binnenstedelijke Kademuren (bijvoorbeeld door addenda uit te brengen) en faciliteert werkgroepen en de website BiKa. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jos Wessels.
 


 

DPIC

Het "Dutch Port Infrastructure Committee" (DPIC) heeft als doel ervaringen te inventariseren met het handboek Quay Walls en andere handboeken over haveninfrastructuur. Op basis van deze ervaringen brengen wij regelmatig een addendum uit of nemen wij het initiatief een nieuw handboek voor een specifiek onderwerp te maken. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ad van Leest en Jos Wessels.

Publicaties (Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties)

Handbook Quay Walls (UK)
Urban Quay Walls (UK) en Binnenstedelijke Kademuren (NL)
Jetties and Wharfs (UK)
Dolphins (UK)
Handboek Beheer en onderhoud van oeverconstructies (NL)
Dit laatste handboek wordt opgesteld omdat er geen eenduidige wijze voor beheer van en onderzoek naar bestaande oeverconstructies bestaat. Ook het ontwerp en de beoordeling van de oeverconstructies kent veel diversiteit. Doelstelling is om een handboek op te stellen gericht op inspectie en beheer van oeverconstructies.

Terug naar 'Waterbouw'
Submenu openen

Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Scroll naar boven