Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Vanaf 2018 hebben wij een aantal activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector op ons genomen.

Programma Adviesraad Waterbouw (+ Geotechniek)

Deze raad is bedoeld om de langere termijnontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar concrete behoeften voor kennisontwikkeling, -overdracht en -borging in een meerjarenprogramma. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers namens sectorverenigingen, branches, koepels, overheden en ook ambassadeurs. De Adviesraad is een agendabepalend gremium voor CROW op het gebied van waterbouw. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

Platform BiKa

Het platform Binnenstedelijke Kademuren is bedoeld voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs om kennis en ervaring over binnenstedelijke kademuren uit te wisselen. Het platform organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar voor leden en overige geïnteresseerden, onderhoudt het handboek Binnenstedelijke Kademuren (bijvoorbeeld door addenda uit te brengen) en faciliteert werkgroepen en de website BiKa. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

DPIC

Het Dutch Port Infrastructure Committee (DPIC) heeft als doel ervaringen te inventariseren met het handboek Quay Walls en andere handboeken over haveninfrastructuur. Op basis van deze ervaringen brengt CROW regelmatig een addendum uit of neemt CROW het initiatief om een nieuw handboek voor een specifiek onderwerp te maken. Voor informatie kun je contact opnemen met Jos Wessels.

Publicaties (Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties)

  • Handbook Quay Walls (UK)
  • Urban Quay Walls (UK) en Binnenstedelijke Kademuren (NL)
  • Jetties and Wharfs (UK)
  • Dolphins (UK)
  • Handboek Oeverconstructies (NL)
Dit laatste handboek is opgesteld, omdat er geen eenduidige wijze voor beheer van en onderzoek naar bestaande oeverconstructies bestaat. Ook het ontwerp en de beoordeling van oeverconstructies kent veel diversiteit. Het handboek is tevens gericht op inspectie en beheer van oeverconstructies.

Terug naar 'Waterbouwconstructies'
Submenu openen

Activiteiten ten behoeve van de waterbouwsector

Scroll naar boven