Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Assetmanagement

Wil je graag weten welke bijdrage assetmanagement kan leveren op het gebied van bruggen? Wij vertellen je hier graag meer over.

asset-management2.jpgHet merendeel van de bruggen in Nederland is gebouwd direct na de Tweede Wereldoorlog en deels ook in het Interbellum. Een groot deel daarvan is niet ontworpen voor de huidige belastingen. Goed assetmanagement is een voorwaarde om de werkelijke vervangingsopgave van bruggen scherp te krijgen. Levensduur verlengende maatregelen kunnen de milieu impact van de instandhouding immers dramatisch verminderen. Inzicht in de actuele staat en het gebruik van bruggen kan bijdragen aan de beheersing van kosten en hinder.

Gebleken is dat een deel van de beheerders nog steeds onvoldoende zicht hebben op (de kwaliteit van) hun areaal. Het begint met ‘areaal op orde’ en vervolgens het vastleggen van de kwaliteit daarvan door middel van inspectie. Met de komst van de CUR 117 is er duidelijkheid gecreëerd in de verschillende vormen van inspecties. De logische vervolgstap is kwaliteitsborging van deze inspecties.

In het verleden werden bruggen in de meeste gevallen ontworpen, gebouwd en onderhouden door de eigenaar. Er was in ieder geval altijd een sterke betrokkenheid van de eigenaar bij de totstandkoming en de instandhouding van bruggen. Tegenwoordig manifesteren eigenaren zich meer en meer als regisseurs van deze processen en besteden de meeste stappen uit aan marktpartijen. Hierdoor is de tero-technologische cirkel niet meer gesloten (ervaringen tijdens het beheer en onderhoud worden niet meer automatisch teruggekoppeld naar het ontwerp).

Veel van de betrokkenen bij het ontwerp en bouwen van deze bruggen hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en verlaten daarmee het arbeidsproces. Daarmee dreigt een kennisdrain, vooral omdat de levensduur van de meeste bruggen de werkzame periode van mensen overtreft.

Assetmanagement biedt een antwoord op de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen:

 • Bestuurlijk draagvlak
 • Risicomanagement
 • Areaal op orde
 • Visuele inspecties
 • Beheersystemen
 • Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) Kunstwerken
 • Digital Twin
 • Lage Total Cost of Ownership (TCO)

Samenwerkingsverbanden

De volgende partijen zijn betrokken bij dit thema:
 • Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa)
 • Platform Stalen Bruggen
 • Platform inspecties (NVDO)
 • Infra-Innovatie Netwerk (IIN)
 • Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)
 • Kennisnetwerk Constructieve Veiligheid Bruggen Decentrale Overheden
 • TNO/CROW: IM Safe (EU project monitoring constructieve veiligheid bruggen)
 • NEN
 • Brugbelastingen Provinciaal Vakberaad Beheer & Bouw
Wil je meer weten over de samenwerkingsverbanden? Bekijk dan alle samenwerkingsverbanden
Scroll naar boven