Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Aanbesteding & uitvoering

aanbesteden125x83.jpgInnovatie in de uitvoering blijkt een lastige opgave. Nieuwe methoden voor grote bouwwerken is rendabel. Voor relatief klein, min of meer repeterend werk is dit lastiger. Voor opdrachtnemers is het interessant om een serie kunstwerken te kunnen bouwen/ renoveren, repetitie maakt dat het mogelijk om in één contract innovatieve methoden te ontwikkelen en verder te optimaliseren. Daarmee kan innovatie bij bruggen rendabel worden voor zowel opdrachtgever(s) als opdrachtnemers.

Om dit te realiseren is samenwerking nodig. Samenwerking tussen opdrachtgevers om een interessant pakket met bouwwerken samen te stellen en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om binnen dergelijke contracten te kunnen leren van ervaringen.

Als laatste de veiligheid bij uitvoering, bijvoorbeeld bij groot onderhoud van bruggen. Bij groot onderhoud moet een brug veilig voor de omgeving en de bouwers gerepareerd of gerenoveerd kunnen worden. De kaders voor deze veiligheid worden vaak onbewust in een vroeg stadium gecreëerd, bijvoorbeeld door vooraf de planning hard vast te stellen. Omdat in deze fase de technische aanpak nog niet bepaald is, kan dat knellende kaders leveren. Hoe kunnen we kennis vroegtijdig betrekken om tot een optimale en veilige aanpak te komen?
De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om studenten te interesseren voor het vakgebied civiele techniek. Er dreigt/manifesteert zich hierdoor een personeels- en kwaliteitstekort in de branche. Mechanisatie, industrialisatie en monitoring kunnen daarin een oplossing bieden. Momenteel worden goedkope arbeidskrachten uit het buitenland ingezet. Het is de vraag of dit als een duurzame en gewenste oplossing mag worden beschouwd. Er dient vanuit alle geledingen aandacht te worden geschonken, om branche onafhankelijk maximaal bij te dragen aan een positieve belangstelling voor het vakgebied.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Industrieel, Flexibel, Demontabel bouwen
 • Industrialisering / Robotisering
 • Contractvorming / Aanbesteding
 • Samenwerking en Vakmanschap
 • Vraag naar efficiëntie, zowel in bouw, onderhoud, bediening, besturing en energiegebruik
 • Hoge beschikbaarheid; vermindering hinder tijdens bouw en onderhoud
 • De toeleveranciers willen ruimte krijgen voor vernieuwing
 • Vermindering bouwfouten door minder schakels en standaardisering

Samenwerkingsverbanden

De volgende partijen zijn betrokken bij dit thema:
 • Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa) 
 • Infra-Innovatie Netwerk (IIN) 
 • Bouwcampus 
 • Kennisnetwerk Constructieve Veiligheid Bruggen Decentrale Overheden 
Wil je meer weten over de samenwerkingsverbanden? Bekijk dan alle samenwerkingsverbanden
Terug naar 'Thema's'
Submenu openen

Aanbesteding & uitvoering

Scroll naar boven