Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Organisatie en bestuur

De organisatie van het platform Bruggen bestaat uit:

 1. Een kernteam: deze fungeert als het algemeen bestuur over het platform.
 2. Het dagelijks bestuur: bereidt voorstellen voor en zorgt voor uitvoering van de activiteiten zoals vastgesteld door het kernteam. Het dagelijks bestuur van het kernteam zorgt ook voor het dagelijks bewaken van de voortgang.
 3. Werkgroepen: binnen het platform zullen voor specifieke activiteiten werkgroepen opereren.

Kernteam platform Bruggen
Het kernteam platform bruggen bestaat uit deskundigen op het vakgebied vanuit de opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers. De deelnemers nemen deel als vertegenwoordiger van hun organisatie en zijn onbezoldigd. De samenstelling van het kernteam is een afspiegeling van de partijen uit de bruggensector. Het betreft onder meer organisaties die al betrokken zijn bij het initiatief, via het kernteam stroomversnelling bruggen, de initiatiefgroep platform bruggen en de brugdialogen. Het kernteam vergadert vier keer per jaar.

Het kernteam

 • Zorgt voor draagvlak en vertegenwoordiging in de branche, trekt participanten aan;
 • Zorgt voor de verbinding met andere organisaties (zoals Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, VNG, IPO, NL Ingenieurs, ProRail, Nederlandse Bruggenstichting en BTIC);
 • Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Signaleert (potentiële) problemen in het vakgebied;
 • Initieert projecten om antwoord te geven op deze (potentiële) problemen;
 • Stelt jaarplan en begroting platform activiteiten vast;
 • Zorgt voor financiële dekking voor de activiteiten en projecten via participanten en fondsen.

Samenstelling Kernteam

Type organisatie Vertegenwoordiger Organisatie
Organisatie Jan van Asten/ Dick Schaafsma RWS
  Paul Waarts Provincie Noord-Holland
  Janus Hermans Provincie Noord-Brabant
  Sarah Bork / Annemarij Kooistra Gemeente Amsterdam
  Vacature  
Ingenieursbureau Wouter van der Wiel IV-infra
  Herman van der Horst Movares
  Vacature  
Aannemers Ronald Folbert Heijmans
  Pjotr Mak Volker Rail
  Danny Boer Spie
Brancheverenigingen Maikel Jagroep Betonvereniging
  Frank Maartje Bouwen met staal
  Fred Westenberg/ Jan de Boer Ned. bruggenstichting
Netwerkorganisatie/ kennisplatform Marco Hofman Bouwcampus
  Jos Wessels CROW
  Yvonne Courage CROW
 

Dagelijks bestuur van het kernteam
Het dagelijks bestuur van het kernteam zorgt voor de activiteiten die nodig zijn om het platform een levendige en actieve Community of Practice (CoP) te doen zijn. De activiteiten bestaan uit:

 • Oprichting en instandhouding van het platform;
 • Opstellen jaarplan en begroting platform activiteiten;
 • Programmeren van activiteiten;
 • Coördinatie van het Platform, Netwerk en aansturen en aanjagen werkgroepen;
 • Inrichten en beheren website en aanjagen online community;
 • Opstellen en versturen nieuwsbrieven;
 • Organiseren vergaderingen Kernteam;
 • Financiële planning en verantwoording.

Samenstelling dagelijks bestuur:

Type organisatie Vertegenwoordiger Organisatie
Opdrachtgever Jan van Asten Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer Pjotr Mak VolkerRail
Branchevereniging Fred Westenberg Ned. Bruggenstichting
Kennisplatform Jos Wessels CROW
Kennisplatform Yvonne Courage CROW
 

Werkgroepen
De uitvoering van de verschillende platformactiviteiten/projecten vindt plaats door in te stellen werkgroepen. Mogelijke activiteiten/projecten via het Platform Bruggen zijn:

 • Opzetten van een Innovatie-ecosysteem;
 • Ontwikkelen van praktische standaarden zoals bijvoorbeeld IFD;
 • Contractvorming en bundeling opdrachten (schaalsprong);
 • Uitvoeringsmethoden;
 • V&R procedures;
 • Overdragen bestaande kennis onder andere via cursussen en onderwijs.

Scroll naar boven