CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Agenda

datum naam   beschrijving
8 april 2021 
De maand van IFD in  GWW


 
  In 2 webinars op 8 en 15 april en 1 symposium op 22 april kom je te weten wat industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen voor jouw werk kan betekenen. Het eerste webinar op 8 april gaat over ontwerpen en bouwen met IFD.
 Meer informatie & aanmelden
22 april 2021
 
Materialen met Toekomst: Hout in de GWW 
  De Bouwcampus organiseert met verschillende coalitiepartijen een traject over hout in de GWW. Meer specifiek: kunnen we met elkaar meer houten bruggen (vooral fiets- en voetgangersbruggen) realiseren? En wat is daarvoor nodig?
Meer informatie en aanmelden
April 2021

 
Publicatie nationaal prognose rapport Civiele Kunstwerken.   I.c.m. het aantal kunstwerken in Nederland

 
17 juni 2021


 
Materialen met Toekomst: Hout in de GWW

 
  Hout biedt kansen voor circulaire en duurzame bruggen. Dat bleek wel uit de startbijeenkomst van 22 april jl. Zoals aangegeven gaan we een aantal verdiepende sessies organiseren. De eerste sessie vindt plaats op 17 juni van 09.30 - 11.00 uur en gaat over duurzaamheid van hout en het meten en meewegen van circulariteit. We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen. 
Meer informatie en aanmelden
21 juni 2021 
Netwerkbijeenkomst Hergebruik bruggen: Samen circulair 

 
  De Nationale Bruggenbank. Een digitale marktplaats voor vraag en aanbod voor hergebruik van bruggen plus een handreiking van hoe dat aan te pakken. Toekomst? Nee, werkelijkheid! En jij kan meedoen. Kom ook en meld je aan via Info@AMROR.nl.
6 juli 2021 
Online bijeenkomst ‘Voortgang roadmaps in transitiepaden naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’ 
 
In april 2021 is gestart met het ontwikkelen van roadmaps voor de transitiepaden naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en de nationale Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Het transitiepad Kunstwerken heeft tijdens een inhoudelijke sessie met stakeholders input opgehaald voor de concept-roadmap. Hierover wordt op 6 juli een terugkoppeling gegeven, alsook een samenvatting van de mijlpalen in de route naar 2030. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te zijn.
Er zijn voor deze sessie 2 rondes waar u uit kunt kiezen: ronde 1 om 10.25 uur of ronde 2 om 11.10 uur.
Aanmelden kan via info@duurzame-infra.nl
7 juli 2021
 
Online lunchlezing Bruggen 
  Samen met Platform WOW organiseren we maandelijkse terugkerende online lunchlezingen over het onderwerp ‘levensduurverlenging van bruggen’. De eerste lunchlezing gaat over de praktijk casus: de renovatie van de Stationsdraaibrug te Middelburg. Meer informatie en aanmelden.
7 juli 2021


 
Bekendmaking SBIR monitoring kademuren en bruggen Amsterdam
 
  Van 15.30 – 17.00 (outlook-data-detector://1) uur wordt via een live stream vanuit debatcentrum De Balie bekend gemaakt met welke partijen de gemeente Amsterdam de volgende fase van het innovatietraject monitoring in gaat. De link naar de livestream is te vinden via de website van het IB. De daadwerkelijke link zal in een later stadium worden toegevoegd aan het bericht.

Over de SBIR
De gemeente Amsterdam is eind 2020 in samenwerking met het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SBIR-traject (Small Business Innovation Research) gestart om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor het monitoren van het kademuren- en bruggenareaal van Amsterdam. Na zes maanden onderzoek hebben acht partijen een projectvoorstel voor een tweede fase ingediend. Hiervan zullen vier partijen doorgaan naar fase 2. Deze vier winnaars krijgen de gelegenheid om hun oplossing verder te testen op proeflocaties van de gemeente Amsterdam. Zij krijgen ieder hiervoor een budget van maximaal € 100.000,- en worden ondersteund door kennis en expertise van programmamedewerkers en kennisinstellingen die aan het programma verbonden zijn. De tweede fase duurt van juli 2021 tot juli 2022. 
11 november 2021


 
7de Symposium "Fiets- en Voetbruggen"

 

  Op 11 november vindt het 7e Symposium Fiets en- Voetbruggen plaats. Je kunt je vanaf nu tot 1 juli aanmelden als spreker via de Call for papers.
Meer informatie en aanmelden

Scroll naar boven