Kennis wegbouwkundig en geotechnisch ontwerp

Het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuur vragen om actuele kennis.

Adviesraad Geotechniek 

De Adviesraad Geotechniek beraadt zich in 2018 over de uit te voeren taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook de vertegenwoordiging namens koepels, branches, verenigingen uit de sector komt daarbij aan de orde.  De raad is ervoor om meer nieuwe initiatieven te genereren. Een aantal werkgroepen ontwikkelt nieuwe geotechnische kennis. De raad inventariseert signalen uit de geotechnische praktijk en adviseert CROW over op te pakken onderwerpen. 

Portfolio Trillingen en Funderingen

Onder deze noemer vallen o.a. de Trillingsrichtlijnen A t/m C en de Handboeken Fundering A t/m D. Ook het Handboek Funderingsherstel, de publicatie Onderzoek en de beoordeling van funderingen op staal en de Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen vallen hieronder.

Herziening CUR 162 Construeren met grond

Dit project omvat vier aandachtsgebieden:
  1. Inhoudelijke revisie van de bestaande tekst, leidend tot een actueel handboek waarin de kennis tot op vandaag is opgenomen. Dit wordt uitgevoerd door auteurs en begeleid door een brede klankbordgroep. 
  2. Implementatie van de kennis in de kennisbank van CROW, leidend tot een via trefwoorden en hyperlinks doorzoekbare kennisbron. Dit wordt uitgevoerd door CROW in samenwerking met een klein comit√© auteurs en klankbordgroep. 
  3. Het opzetten van een werkwijze om nieuwe kennis op gevalideerde wijze toe te voegen aan de kennisbank. Hierbij wordt aangesloten bij de daarvoor gebruikelijke werkwijze van CROW.
  4. Het verbinden van de kennisvelden ‘waterkeringen’ en ‘infrastructuur’. Beide werkvelden maken gebruik van dezelfde geotechnische kennis, maar doen dat op geheel verschillende wijze. De kennisvelden kunnen elkaar versterken; een gedeelde kennisbank kan daarbij helpen.

Ankerpalen

Ankerpalen worden steeds vaker toegepast als verankering van laagliggende betonvloeren. Maar voor deze relatief nieuwe techniek bestond eigenlijk nauwelijks regelgeving. Marktpartijen en opdrachtgevers werkten samen om nieuwe afspraken te maken over de toepassing van ankerpalen en kwamen met een standaard rekenmethode die de kosten aanzienlijk kan beperken. De nieuwe richtlijnen bieden zekerheid voor de marktpartijen en de opdrachtgevers. Opdrachtgevers willen zeker weten dat een gebouw stabiel en veilig is. Daar helpen deze afspraken bij. Bovendien blijft CROW onderzoek doen naar ankerpalen in vervolgprojecten.

Geokunststoffen als Funderingswapening (EVEG)

Voor de aanleg van weg-infrastructuur op slappe bodem in het westelijke deel van Nederland is een scala aan technieken beschikbaar. Een van die technieken is de toepassing van geokunststoffen als funderingswapening. In de praktijk krijgt deze techniek veelal niet de aandacht die zij verdient. De reden daarvan is dat de bestaande ontwerpregels niet aansluiten op de Eurocode en de huidige stand van kennis en ervaring. Het gevolg was dat overheden en ontwerpers niet optimaal gebruik konden maken van de mogelijkheden die dit type fundering kan bieden. Met de voorliggende publicatie, waarin de (internationale) kennis en ervaring van de afgelopen jaren is verzameld en vastgelegd, kan de praktijk goed uit de voeten. 

Terug naar 'Ondergrond en Geotechniek'
Submenu openen

Kennis wegbouwkundig en geotechnisch ontwerp

Scroll naar boven