CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Ontwikkeling ‘Inspectiehandboek Kunststof draagconstructies’ binnenkort van start

De CROW-CUR 117 geeft een beschrijving van verschillende inspectiedoelen en de invulling daarvan op globaal niveau, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers weten wat er gevraagd en verwacht wordt. De verschillende handboeken geven een technisch inhoudelijke invulling door middel van beschrijving en foto’s van constructies en veel voorkomende gebreken, inspectiemiddelen, etc.

De toepassing van vezelversterkte kunststoffen in de civiele techniek is niet meer weg te denken en wordt gebruikt voor kleinere bruggen, voor de vallen van beweegbare bruggen en inmiddels ook in sluizen en stuwen. Beheerders kennen echter een belangrijke onzekerheid bij het gebruik van kunststof in draagconstructies en dat betreft het vaststellen van de toestand van dergelijke constructies. Daarom starten we met het verzamelen van de kennis hierover in een handboek ‘Inspectie kunststof draagconstructies’.
 
De ontwikkeling van het handboek moet ertoe leiden dat up to date informatie over inspecteren van kunststof draagconstructies beschikbaar komt. Het handboek zal in digitale vorm verschijnen en mogelijk ook in boekvorm. Het moet een handboek voor ontwerpers, constructeurs en inspecteurs worden. Het handboek kan dienen als referentie voor contracten en als “cursusboek” voor opleidingen in de bouw.
 
Het handboek ’Inspectie kunststof draagconstructies’ wordt opgesteld door CROW i.s.m. RWS, decentrale overheden en marktpartijen. Daarvoor richt CROW een werkgroep op met vertegenwoordigers van deze partijen. De financiering van het project is gedeeltelijk rond. De werkgroep is nog niet volledig bemenst. Belangstellenden kunnen zich – liefst voor 28 februari 2021 – aanmelden bij CROW: albert.haveman@crow.nl.
 

Terug naar 'Civieltechnische constructies'
Submenu openen

Ontwikkeling ‘Inspectiehandboek Kunststof draagconstructies’ binnenkort van start

Scroll naar boven