CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Werkgroep STRADA

De werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen Asfaltverhardingen) ontwikkelt een geactualiseerde uniforme methodiek voor het herontwerpen van asfaltverhardingen.

De werkgroep actualiseert CROW publicatie 92 ‘Deflectieprofiel geen valkuil meer’. Het eerste product van de werkgroep is publicatie 349 ´Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders. Grip op onzichtbare draagkracht´. De werkgroep werkt momenteel aan een nieuwe softwaremodule. Deze module sluit aan op het ontwerpprogramma OIA en vervangt begin 2016 de herontwerpmodule van het programma CARE van Rijkswaterstaat.

Projectmanager: Marc Eijbersen
marc.eijbersen@crow.nl

Scroll naar boven