CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Starten met Linked Data

CROW publiceert datasets op het Linked Data Platform in de vorm van Linked Data. Maar wat kan je hier mee en hoe gebruik je nu eigenlijk Linked Data in de praktijk? CROW publiceert datasets in de vorm van Linked Data. Linked Data is een slimme methode om informatie op te slaan. Onderdelen en relaties tussen onderdelen worden heel precies gedefinieerd. De technologie hierachter is die van het internet en gebruikt open standaarden die ontwikkeld worden door het World Wide Web Consortium (W3C). Dit werkt zoals gezegd net zoals internet: je kan verwijzen naar andere datasets, bijvoorbeeld naar informatie van het Kadaster of van Rioned, en naar objecten in de objecttypebibliotheek.


Wat is Linked Data?

Linked Data is de evolutie van een 'web of linked documents' naar een 'web of linked data'. Op het web worden documenten aan elkaar verbonden met links, deze links zelf hebben echter geen betekenis. De links laten niet zien wat de relatie is tussen twee documenten, alleen dat er een relatie is. Gebruikers die van het ene document naar een ander document linken moeten zelf kijken wat het verband is tussen de inhoud van het de documenten.
 
Linked Data is gebaseerd op de gedachte dat bij het verbinden van inhoud met inhoud de relatie betekenisvol gemaakt moet worden.
 
Deze relatie kan recht toe recht aan zijn, zoals in een thesaurus waar begrippen aan elkaar worden gerelateerd:
 
a is een synoniem van b
a is een definitie van c
c is een gerelateerd aan a
 
De relatie kan ook specifieker zijn, zoals:
a is de ontdekker van b
a is verificatiemethode voor c
a wordt genoemd in d
 
 
Naast de kennis van CROW kunnen ook collectieven, zoals het Provinciaal Contracten Buffet, of individuele partijen datasets publiceren op het Linked Data Platform van CROW. Dit biedt de mogelijkheid om eigen aanvullingen of uitzonderingen te publiceren op de informatie van CROW, bijvoorbeeld eigen aanvullingen op de contracteisen in de CROW Basisspecificaties 2018. De datasets dienen te voldoen aan de aanleverspecificaties van CROW.
 
Meer weten? Lees verder in diverse blogs over Linked Data:

Scroll naar boven