CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Ontwikkeling en optimalisering BIM-producten

Informatieleveringsspecificatie

De Informatieleveringsspecificatie (ILS) is een contractdocument waarin de standaard overdracht van gegevens van de opdrachtnemer naar opdrachtgever gespecificeerd is.
In de ILS staat:
  • Type data dat geleverd moet worden,
  • Frequentie van de datalevering
  • Wijze waarop (bijvoorbeeld gestructureerd via open BIMstandaarden) de data geleverd moet worden.
De ILS uniformeert de data uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemers weten zo wat er van hen verwacht wordt. Met de ILS krijgt de opdrachtgever dus van de ketenpartners de beschikking over de juiste assetgegevens/data van objecten. Deze data is nodig in de beheerfase, na oplevering van een project.
De ILS zorgt voor:
  • Grip op meerdere leveringsmomenten tussen partijen in de verschillende fasen binnen de (bouw)keten in de Infra-sector;
  • Het borgen van de informatiebehoefte vanuit meerdere perspectieven (Assetmanagement, Systems Engineering en Geografische Informatiesystemen) met grote mate van standaardisering;
  • Een protocol met specificaties voor het aan- en opleveren van digitale gegevens bij projecten en gebiedscontracten.
 
In 2019 is de eerste versie van de Generieke Informatieleveringsspecificatie opgesteld. In dit project wordt aan de hand van feedback van gebruikers, en aansluiting op IMBOR, een tweede versie opgeleverd. Daarnaast worden de provincies en gemeenten geactiveerd om hun eigen productspecificaties op te stellen, dit gebeurt door deelname in de werkgroep productspecificaties
 

Werkgroep Productspecificaties         

De Provincies, gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam hebben hun krachten gebundeld, en een model voor een generieke ILS opgesteld. Eind 2019 is de Generieke Informatielevering Specificatie (ILS) gepubliceerd. Door het toepassen van een generiek model wordt deze (uiteindelijk) herkenbaar voor de gebruiker, en is daardoor gemakkelijker te interpreteren. Maar hoe ga je om met organisatiespecifieke eisen? En hoe stel je deze eisenspecificaties op? Afgelopen half jaar heeft de werkgroep ILS Productspecificaties zich gebogen over deze vraagstukken.

Zie ook voor meer info de blog generieke ILS versus productspecificaties

Terug naar 'Organisatie Team BIM'
Submenu openen

Ontwikkeling en optimalisering BIM-producten

Scroll naar boven