CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Ontwikkelingen

Collectieven en individuele partijen kunnen daarnaast data publiceren bij CROW, met eigen aanvullingen op de CROW data. De data van CROW worden gepubliceerd op het Linked Data Platform.


Plannen 2019

In 2019 gaan we naast de Basisspecificaties o.a. werken aan objecttypebibliotheken (OTL) en informatieleveringsspecificaties (ILS). Daarbij heeft CROW demissie om te komen tot collectief gedragen betrouwbare digitale objectinformatie tijdens de hele levenscyclus. Uitgangspunt is daarbij altijd het samen met gebruikers ontwikkelen van direct toepasbare data.
Dit doen we door:
  • analyse van informatiebehoefte en uitvoering van kleinschalige praktijktoetsen zodat de data direct bruikbaar is voor overheden, aannemers en ingenieursbureaus
  • structureel toepassen van het eenduidig, uniform ‘taalgebruik’ zodat partijen onderling informatie digitaal kunnen uitwisselen

Scroll naar boven