Ontwikkeling Interprovinciale Roadmap en Businessplan BIM-programma

In september 2017 is CROW door het Provinciale Vakberaad Beheer en Bouw gevraagd te verkennen wat BIM zou betekenen voor de provincies en of zij hierin gemeenschappelijk kunnen optrekken. CROW heeft daarop, samen met Buro Informatie Management Winkels (BIMW) en een provinciale begeleidingsgroep een Roadmap Bouw Informatie Management (BIM) ontwikkeld voor de provincies.

Roadmap

De Roadmap BIM geeft de provincies meer vat op de BIM-ontwikkelingen. De roadmap geeft iedere provincie de mogelijkheid om te kijken waar ze zelf staan met BIM-implementatie, waarna zij vervolgens zelf een pad kunnen uitstippelen hoe en in hoeverre vervolgstappen in BIM-implementatie gezet kunnen worden.
Met de Roadmap BIM Provincies in de hand is in het vakberaad in het voorjaar van 2018 de behoefte vastgesteld om een businessplan uit te werken om enkele gezamenlijke BIM-elementen te ontwikkelen in een BIM-programma. Dit betreft in ieder geval;

  • een gezamenlijk contracteringsdocument (ILS-Uniform),
  • een gezamenlijke Objecttypenbibliotheek (OTL-Uniform),
  • een begeleidings-/voorlichtingspakket BIM en
  • verbindingen projectdata met beheerdata.

 
Daarop is in de zomer van 2018, met ondersteuning van Impact Company, in een tweetal sessies de roadmap per provincie onderling gedeeld en zijn interprovinciale ambities en samenwerkingsmogelijkheden verkend en geïdentificeerd.

BIM-programma

Het BIM-programma bestaat uit het beheerst ontwikkelen en gefaseerd projectmatig toetsen en invoeren van deze vier BIM-elementen bij een vijftal provinciale projecten in de periode 2019-2021. Hierbij worden bestaande aanleg- en onderhoudsprocessen niet verstoord, maar gefaciliteerd. Ook de betrokken project- en beheersorganisatie worden ondersteund (BIM-support) waar nodig. Momenteel vindt de keuze plaats om geschikte BIM-projecten te selecteren. Ook wordt gedacht aan een interprovinciaal team, dat de komende drie jaren gaat vormgeven samen met de provincies en CROW.

In november 2018 presenteert CROW het businessplan voor een BIM-programma, ter goedkeuring aan het vakberaad.

Vragen over BIM? Neem contact op met Jan-Pieter Eelants (jan-pieter.eelants@crow.nl).

Terug naar 'Informatiemanagement'
Submenu openen

Ontwikkeling Interprovinciale Roadmap en Businessplan BIM-programma

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven