CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Over BIM Gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met de steeds meer toenemende digitalisering bij ruimtelijke vraagstukken? Met BIM (Bouwwerk Informatie Management) wordt steeds slimmer omgegaan met de openbare ruimte; circulaire economie, monitoring van het beleid, archiveren van assets, veiligheid van bouwwerken en openbare ruimte, aansluiting van bouwwerken op de ondergrond (riool, water, gas en diverse andere kabels en leidingen) en omgeving. Een aantal grotere gemeenten heeft de eerste ervaringen met BIM opgedaan. Ze delen kennis en ervaring met elkaar en stimuleren andere gemeenten om ook met BIM aan de slag te gaan.

Over BIM Gemeenten

Het doel van het project BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe tools en werkwijzen ontstaan en in gebruik genomen worden. Het project BIM Gemeenten is een vervolg op het VNG-pilotstarter project ‘Samenwerken met BIM’ (zie: https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/samen-werken-met-bim). Om deze samenwerking te bevorderen worden regionale kennisclusters opgezet. 
 

Scroll naar boven