CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Tervisielegging UAV-GC 2020

De publicatie van de nieuwe UAV-GC is weer een stap dichterbij! Via deze pagina leggen wij de teksten van de geactualiseerde UAV-GC ter visie.

Deze teksten zijn het resultaat van de samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs binnen de pre-adviescommissie*. Deze tervisielegging geeft ons de mogelijkheid de teksten te toetsen voordat deze vastgesteld en uitgegeven worden. Je kunt vanaf nu opmerkingen via een webformulier kenbaar maken.

Reageren kan tot en met 30 april 2021. CROW en de auteur van de teksten beoordelen of er aanpassingen in de teksten worden gemaakt. CROW draagt zorg voor de terugkoppeling. Na het verwerken van alle opmerkingen worden de teksten nog doorgenomen met de pre-adviescommissie. 

*In de MBO (art. 2 lid 2) is een keuzeclausule opgenomen waarin Partijen kiezen voor ófwel DBM zonder life cycle-benadering, ófwel DBM mét life cycle-benadering, ófwel géén DBM. Over de invoering van deze keuzeclausule en het bijhorende stelsel is nog geen overeenstemming.

*Over de onderhoudstermijn in relatie tot het nieuwe stelsel van aansprakelijkheid na oplevering bestaat nog een vraag. De vraag is of de regeling van de UAV-onderhoudstermijn wel of niet behouden zou moeten blijven en zo ja, in welke vorm. Over het antwoord op deze vraag is nog geen overeenstemming.

Tijdlijn

  • 16 februari 2021 - 1 mei 2021: reacties op de teksten UAV-GC 2020
  • 1 mei 2021 - 1 augustus 2021: verwerken van deze reacties
  • pre-adviescommissie neemt de teksten door
  • september 2021: streefdatum publicatie UAV-GC 2020
We zijn benieuwd naar jouw reactie op de geactualiseerde teksten UAV-GC. Tot 1 mei 2021 kun je je opmerkingen doorgeven. Je kunt zowel naar helpdesk@crow.nl je reactie sturen als via het formulier achter de onderstaande knop "Geef je opmerkingen door".
 

Top 10 meest relevante wijzigingen

Auteur van de nieuwe teksten UAV-GC 2020 is Chris Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam). In een video (27 minuten) licht hij de 10 meest relevante wijzigingen toe. Hierin bespreekt Chris Jansen onder meer: de verantwoordelijkheid voor onvolledige informatie, de beperking van aansprakelijkheid voor en na oplevering en intellectuele eigendomsrechten. (Op 11 minuten en 16 seconden zegt Chris Jansen: "..beperkt tot 100% van de herstelkosten". Dit was een spraakfout en had moeten zijn: "..beperkt tot 100% van de voor de realisatie van het Werk overeengekomen prijs".)

Vragen

Via het webformulier kun je niet achtergronden bij gemaakte keuzes opvragen. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met jouw vertegenwoordiger binnen de pre-adviescommissie. Overige vragen kun je mailen naar de helpdesk van CROWUAV-GC 2020
De UAV-GC 2005 is geactualiseerd. Wil je ook weten wat er gebeurd is met onderwerpen als bijvoorbeeld aansprakelijkheid, bodem, vergunningen, intellectueel eigendom en wijzigingen? Lees de teksten van de UAV-GC 2020.

Download MBO
Download UAV-GC 2020
Download Toelichting

Terug naar 'UAV en UAV-GC'
Submenu openen

Tervisielegging UAV-GC 2021

Scroll naar boven