Over Functioneel Specificeren

Functioneel Specificeren is een werkmethodiek om te komen van een bouwinitiatief tot een definitief en klantgedragen ontwerp.

De methode is geschikt voor alle bouwopgaven en sluit aan op de uniforme contractmodellen UAV en UAVgc en methodieken zoals risicomanagement en kostenramen.

De werkwijze van Specificeren bestaat uit een integraal en expliciet proces, waarbij onder andere de volgende analyses worden gebruikt:

  • stakeholderanalyse
  • eisenanalyse
  • trade off matrix

Specificeren bevordert kennisontwikkeling en innovatie en optimaliseert het planontwikkelingsproces. Ontwerpkeuzes zijn door het expliciet werken en samenwerken duidelijk en goed uit te leggen.

De methode, zoals beschreven in het Handboek specificeren, is gebaseerd op de in de ‘maakindustrie’ al vele jaren gebruikte Systems Engineering aanpak. Op het gebied van Systems Engineering en dus ook Specificeren heeft CROW een platform Systems Engineering ontwikkeld. Dit platform wordt tevens voor het delen van kennis en over Specificeren gebruikt. Hier kunt u bijvoorbeeld artikelen lezen, meedoen aan discussies, bijeenkomsten bijwonen enzovoorts.

Voor wie

CROW richt zich op de toepassing van specificeren en de introductie van Systems Engineering (SE). Dit doen wij samen met partners, INCOSE-NL en de stuurgroep SE. De focus van CROW ligt op het gebruik bij landelijke overheden buiten de stuurgroep SE en decentrale overheden en hun samenwerkingspartners de bouwbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus. Het kennisprogramma wordt aangestuurd door de programmacommissie Specificeren en Systems Engineering.

Terug naar 'Specificeren'
Submenu openen

Over Functioneel Specificeren

Mét CROW  onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven