Datasets voor contracten

Optimale ontwikkeling en beheer van openbare ruimte en infrastructuur is alleen mogelijk als er betrouwbare informatie beschikbaar is. Of je nu bezig bent met asset management, bouwwerk informatie management (BIM), projectmanagement, contracteren of met het ontwikkelen van inhoudelijke kennis over het ontwerpen of onderhouden van objecten. Deze informatie wordt in toenemende mate digitaal vastgelegd en uitgewisseld in de vorm van datasets.

CROW ontwikkelt stabiele, betrouwbare informatiemodellen en data waarmee overheden, aannemers en ingenieursbureaus met hulp van softwareapplicaties informatie kunnen zoeken, ontwikkelen en met elkaar kunnen uitwisselen. De data van CROW worden gepubliceerd op het Linked Data Platform.
Collectieven en individuele partijen kunnen daarnaast data publiceren bij CROW, met eigen aanvullingen op de CROW data.

Huidige Datasets

Op dit moment heeft CROW één dataset beschikbaar: de CROW Basispecificaties 2018. Daarmee zijn alle technische bepalingen uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 en de RAW Catalogus Bepalingen 2015 nu als specificaties beschikbaar. De RAW Resultaatsbeschrijvingen maken daar op dit moment nog geen deel van uit. De CROW-Basisspecificaties 2018 zijn losgekoppeld van het juridisch kader UAV. 
 
Daarnaast heeft de Provincie Utrecht een individuele eisenset voor haar UAVgc-contracten in het Linked Data Platform van CROW opgenomen.
 
Wat kunt u met de CROW Basispecificaties 2018?
  • Deelnemers aan ProContract kunnen hiermee een contract opstellen voor UAVgc, desgewenst in combinatie met uw eigen data. Vervolgens kunnen alle partijen die aan het project werken, zoeken in de CROW Basispecificaties 2018. Op één centrale plek vinden ze informatie over bijvoorbeeld het afleiden van eisen of het plannen van verificatie en validatie.
  • Voor alle werkzaamheden binnen RAW projecten waarbij u nu het boekwerk met de Standaard RAW Bepalingen 2015 openslaat om informatie te zoeken, kunt u dat zoekwerk nu automatiseren binnen uw applicaties. Bijvoorbeeld voor het opstellen van digitale keuringsplannen.
 

Graag willen we samen met u in pilots gaan onderzoeken welke  toepassingen van de CROW Basispecificaties 2018  er nog meer zijn. Op basis  van uw ideeën  en informatiebehoefte toetsen we  onze data, leren wij wat de meerwaarde is van onze datasets en hoe wij de CROW Basisspecificaties 2018 verder kunnen ontwikkelen. Daarom nodigen we u uit om samen met CROW verder te werken aan de CROW Basisspecificaties 2018, zodat de data daadwerkelijk (her)gebruikt kan worden in alle levensfases van het object.

Wat op dit moment nog niet mogelijk is via CROW ProContract is gebruik maken de RAW Catalogus Resultaatsbeschrijvingen. Daarvoor hebt u de bestaande bestekschrijfsoftware nodig. In ProContract vindt u wel de links naar de desbetreffende softwareleveranciers (licentiehouders).

Uitgebreide uitleg vindt u hier

Verder werken aan objectinformatie

In 2019 gaan we naast de Basisspecificaties o.a. werken aan objecttypebibliotheken (OTL) en informatieleveringsspecificaties (ILS). Daarbij heeft CROW demissie om te komen tot collectief gedragen betrouwbare digitale objectinformatie tijdens de hele levenscyclus. Uitgangspunt is daarbij altijd het samen met gebruikers ontwikkelen van direct toepasbare data.

Dit doen we door:

  • analyse van informatiebehoefte en uitvoering van kleinschalige praktijktoetsen zodat de data direct bruikbaar is voor overheden, aannemers en ingenieursbureaus
  • structureel toepassen van het eenduidig, uniform ‘taalgebruik’ zodat partijen onderling informatie digitaal kunnen uitwisselen

Datasets aanleveren?             

CROW biedt gebruikers de mogelijkheid om eigen datasets aan te bieden en deze op te laten nemen in het Linked Data Platform van CROW.  Daarbij zorgt CROWvoor publicatie van de dataset en toegang voor gebruikers tot de dataset. Om de aangeleverde data in het Linked Data Platform van CROW  op te kunnen nemen moet deze voldoen aan de ‘Aanleverspecificaties objectinformatie’ van CROW. Meer informatie vindt u in de toelichting bij de CROW-datamodellen ‘CSPEC’ en ‘CDOC’ en in het  voorbeeld van een Dataset (‘turtle-bestand’). Deze zijn als bijlage toegevoegd.   

Datasets gebruiken?                

Informatie over het gebruik van de datasets en over de datamodellen is te vinden in de ‘Gebruikersinformatie objectinformatie’ van CROW. U vindt daar ook de gedragscode voor het gebruik van datasets van het CROW. Om toegang te krijgen tot de datasets kunt u contact opnemen met Mark Hofstede of Elisabeth Klören, zie de zijkolom voor contactinformatie.

Terug naar 'Contractdata'
Submenu openen

CROW en informatiemanagement

Scroll naar boven