Personenvervoer

Collectief personenvervoer is vervoer van reizigers per bus, tram, metro, regionale trein, ov te water en speciale vervoer van doelgroepen als leerlingen en ouderen. Vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma ondersteunt CROW-KpVV provincies, stadsregio’s en gemeenten bij het vervullen van hun taken op het gebied van het collectief personenvervoer.
Op 18 januari 2018 werd voor het eerst de Netwerkdag Collectief Vervoer georganiseerd. Een samenvoeging van de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer. Een logische keuze, omdat het openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov te water) en het contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Regiotaxi) steeds nauwer met elkaar samenwerken en worden verbonden. Van de dag is een uitgebreide terugblik gemaakt inclusief het manifest Samen Verder. 

In het onderzoek OV-Klantenbarometer 2017 gaven 86.705 reizigers in 70 onderzoeksgebieden tijdens 6.008 bus- tram-, metro-, treinritten en ferry-overtochten rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. Hoe scoren de vervoerders in Nederland? En wat was het oordeel over o.a. sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, de OV-Chipkaart?

Sociale veiligheid

In de vragenlijst van de OV-Klantenbarometer zijn vragen opgenomen over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Benieuwd naar de klantwaardering van sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer over 2017? De publicatie 'OV-Klantenbarometer 2017 - Sociale veiligheid in het openbaar vervoer'  bevat een verdiepende analyse van de antwoorden van de ov-reizigers over dit onderwerp. 

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Personenvervoer.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven