Soorten doelgroepenvervoer

Er zijn zeven verschillende regelingen binnen het doelgroepenvervoer:

 • regiotaxi / collectief vraagafhankelijk vervoer / deeltaxi
 • vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • bovenregionaal vervoer gehandicapten (Valys);
 • vervoer van en naar dagbesteding Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • zittend ziekenvervoer (Zvw);
 • vervoer in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw);
 • leerlingenvervoer (WPO, WEC en WVO).


Deze verschillende regelingen leiden in de praktijk tot een complex en versnipperd vervoeraanbod. De verantwoordelijkheid voor bovenstaande regelingen is verdeeld over veel partijen. Dat maakt het voor de gebruikers onoverzichtelijk. De gebruikers hebben te maken met:

 • verschillende regelingen en geldstromen;
 • meerdere loketten en wijze van betaling;
 • verschillende manieren van indicatiestelling;
 • hoge administratieve lasten.

Verbeteringen zijn goed mogelijk. Als partijen samenwerken levert dat voordelen op. Zowel voor de gebruiker als voor opdrachtgevers en vervoerders. Bijvoorbeeld in de vorm van minder (administratieve) lasten, afstemming indicatiestelling, één telefoonnummer, efficiënter gebruik van middelen en schaalvoordelen.

Er is ook een relatie met het toegankelijker worden van het reguliere openbaar vervoer. Want met een betere toegankelijkheid zijn minder ‘doelgroep’reizigers aangewezen op het veel duurdere vervoer met taxi’s en taxibusjes. Bovendien zijn mensen die gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen meer zelfredzaam. Er is nog een wereld te winnen door het verbeteren van het doelgroepenvervoer en het vergroten van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Terug naar 'Doelgroepen'
Submenu openen

Soorten doelgroepenvervoer

Scroll naar boven