Contractvervoer

De laatste jaren is de vraag naar beter contractvervoer, ook wel doelgroepenvervoer, verbreed. Opdrachtgevers zijn genoodzaakt bezuinigingen door te voeren en staan voor de opgave het vervoer zo optimaal mogelijk te organiseren. De driehoek aanbesteder-vervoerder-reiziger moet optimaal op elkaar afgestemd te worden. CROW ondersteunt decentrale overheden in deze taak.
Collectief vervoer
Toon alles van dit thema
Op 18 januari 2018 wordt voor het eerst de Netwerkdag Collectief Vervoer georganiseerd. Een samenvoeging van de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer. Met als doel door uitwisseling van kennis en inzichten, het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven. De bijeenkomst is een samenspel van inspirerende keynotes, parallelsessies, talks en een netwerklunch.  
In veel regio’s in Nederland denken gemeenten en ov-autoriteiten na over het anders en slimmer organiseren van doelgroepenvervoer, vaak in samenhang met het openbaar vervoer. De zoektocht naar een verdere verbetering van dit vervoer vindt plaats vanuit het streven naar zelfredzaamheid, maar ook onder druk van financiën. Op deze website vindt u alle kennis over doelgroepenvervoer.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Contractvervoer.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven