Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Concessiedatabase en besteksdatabase

CROW-KpVV heeft sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Bij de kennisverzameling bleek dat alle informatie weliswaar beschikbaar, maar goed ‘verstopt’ is in de aanbestedingsdocumenten. Dit maakt het lastig de gemaakte keuzes voor de inrichting van de concessies op een rijtje te zetten en goed te kunnen analyseren. Dat gaf de aanleiding om een Ov-concessiedatabase en een besteksdatabase te ontwikkelen.

Om de lastige zoektocht te doorbreken is het essentieel om de beschikbare informatie goed te structureren en te ontsluiten. Daarmee wordt het mogelijk om de ervaringen uit het verleden optimaal in te zetten voor keuzes in de toekomst. Dit niet op basis van beelden, aannames en meningen, maar op feiten gebaseerd. Met de ontwikkeling van de ov-concessiedatabase en de besteksdatabase is informatie eenvoudiger vindbaar en te gebruiken bij nieuwe aanbestedingen.

Ov-concessiedatabase

Deze online database geeft een overzicht van een groot aantal aanbestedingen van het openbaar vervoer. Per aanbesteding geeft de database informatie over 68 aspecten en is diverse documentatie beschikbaar. Onderwerpen als 'sturing van de concessie' en 'gunningscriteria' komen aan bod. De concessiedatabase is vrij toegankelijk voor elke gebruiker via https://www.ovconcessiedatabase.nl/

​Besteksdatabase

De besteksdatabase is nog in ontwikkeling en zal najaar 2020 beschikbaar komen. 
In de besteksdatabase worden een aantal recente openbaar vervoer bestekken uit Nederland beschikbaar gesteld. Met deze informatie kunnen tenders eenvoudig met elkaar worden vergeleken. Daarnaast biedt de database de mogelijkheid om een nieuwe uitvraag in elkaar te zetten met onderdelen van voorgaande bestekken. Vanaf najaar 2020 kunnen de aanbestedende overheden en hun adviseurs een account aanvragen. Houd de site van CROW www.crow.nl en CROW-KpVV www.kpvv.nl in de gaten.

Doelgroep

Wie kunnen de kennis uit de Ov-concessiedatabase en besteksdatabase benutten? In ieder geval de OV-autoriteiten, maar bijvoorbeeld ook andere belanghebbenden zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders, vakbladen en andere partijen die actief zijn in de ov-sector.

Vragen over de databases?

Mist u informatie of heeft u vragen dan kunt u mailen naar helpdesk@crow.nl
 

Terug naar 'Aanbesteden'
Submenu openen

Concessiedatabase en besteksdatabase

Scroll naar boven