Submenu openen

Collectief vervoer

Collectief vervoer is een verzamelnaam voor het openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov te water) en het contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Regiotaxi). We spreken ook wel van collectief personenvervoer. CROW ondersteunt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma overheden met kennis en tools.
Op 18 januari 2018 wordt voor het eerst de Netwerkdag Collectief Vervoer georganiseerd. Een samenvoeging van de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer. Met als doel door uitwisseling van kennis en inzichten, het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven. De bijeenkomst is een samenspel van inspirerende keynotes, parallelsessies, talks en een netwerklunch.  
De Nieuwsbrief Collectief Vervoer attendeert u op actuele onderwerpen op het gebied van collectief vervoer. Hieronder horen ook de onderwerpen sociale veiligheid, toegankelijkheid en doelgroepenvervoer. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
 

Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) kan vanuit verschillende optieken worden belicht. Hierbij kunnen we onszelf de volgende vragen stellen: Hoe belangrijk is HOV voor de bereikbaarheid van steden en economische centra? Wat staat er de komende jaren allemaal aan HOV te gebeuren? Op donderdag 7 december 2017 organiseert CROW een middagbijeenkomst over HOV.  

CROW beheert kennisplatforms

CROW beheert diverse kennisplatforms op het gebied van collectief vervoer:

Uitgelicht

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Collectief vervoer.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven