VISI

Voor een succesvol verloop van een bouwproject is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart u communicatieafspraken.
Met VISI werkt u samen met uw (contact)partners aan één digitaal communicatiedossier. Dit zorgt voor duidelijkheid, helderheid en compleetheid! CROW biedt op dit gebied ook een aantal publicaties aan.
Partijen in het bouwproces gebruiken een grote diversiteit aan software. VISI is een Open Standaard. Dit betekent, dat de VISI-systematiek door al die verschillende applicaties gebruikt kan worden.

Bijeenkomsten en organisatie

Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst met de VISI gebruikers. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaring uit theorie en praktijk centraal.

Verschillende partijen participeren in VISI. Zij zijn vertegenwoordigd in VISI-groepen. CROW faciliteert deze groepen. 

VISI Software, VISI kostenbatentool en VISI Toolbox

Om VISI efficiënt toe te passen, heeft u software nodig. CROW toetst VISI compatibele software op VISI functionaliteit en betrouwbare uitwisseling van VISI berichten. Goedgekeurde software krijgt het VISI Keurmerk

De VISI kostenbatentool is een rekenmodule die is gebaseerd op onderzoek bij een aantal projecten waar de tijdsduur van verschillende handelingen is geregistreerd met, en zonder VISI.

De VISI Toolbox bevat hulpmiddelen voor ontwikkelaars van VISI software.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven