Over iAMPro

Niet telkens zelf het wiel uitvinden. Wel samen kennis delen en verbeteren en deze verzamelen en borgen op één plek, iAMPro. Dat kan alleen als overheden en de hen omringende partijen als adviesbureaus, kennisinstituten en aannemers dezelfde werkwijze hanteren. Een wijze die past bij professioneel beheer, nu en in de toekomst: assetmanagement. Het creëren van een beheersbare en optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s, gedurende de gehele levenscyclus van assets.

iAMPro ondersteunt professionals bij de invoering van en het werken met assetmanagement. Tegelijkertijd biedt het een platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

Video: Wat is het kennisportaal iAmPro?


Assetmanagement in de praktijk 

Het digitale kennisportaal helpt organisaties assetmanagement toe te passen in de praktijk. Zie het als een digitale bibliotheek. Bij binnenkomst wordt helder uiteengezet hoe beheer en onderhoud van assets op een integrale en systematische wijze aan te pakken. Deze werkwijze is verwoord in zes processtappen, gebaseerd op de ISO 55000 (PAS 55). 

In elke fase krijgen gebruikers kennis en best practices aangereikt van andere gebruikers die zij kunnen toepassen in hun situatie. Deze voorbeelden zijn alle op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid getoetst en in de context geplaatst door een team van deskundigen. Een deel van de kennis binnen iAMPro is gratis toegankelijk. Voor het gebruik van het volledige kennisportaal kan er een abonnement worden afgesloten. Verder bestaat de mogelijkheid rechtstreeks te communiceren met andere gebruikers en ervaringen uit te wisselen. 

Partners 

Het kennisportaal is een initiatief van de twaalf provincies. In samenwerking met DON Bureau hebben zij iAMPro ontwikkeld. CROW verzorgt het beheer.

Roos-iAMPro

Het kennisportaal voor professioneel assetmanagement.
Let op! Hiervoor is het gratis abonnement gebruik iAMPro vereist.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven