Mechanisch straatwerk

Langs wetgeving en handhaving stelt de overheid eisen aan de verwerking van elementenverhardingen. Onder invloed van de deregulering van de overheid komt de invulling van deze regels in toenemende mate bij de branche te liggen. Regels en uitgangspunten op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn dus van groot belang.

Publicatie als uitgangspunt

Beperking van fysieke belasting staat voorop tijdens het straatwerk en mechanisch straten is hét middel om dit te bereiken. De CROW publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk' wordt in overeenkomsten en in de 'Arbocatalogus Bestratingen’ als uitgangspunt gehanteerd. Hierdoor wordt geborgd dat er samen wordt gewerkt aan vermindering van de fysieke belasting bij de uitvoering van bestratingsprojecten.

Scroll naar boven